Обществено обсъждане на документи по Мярка 508-1 на МИРГ Бургас-Камено

https://www.youtube.com/watch?v=71tJVJZr4iY ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.098 „РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ИДЕНТИЧНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ „БУРГАС – КАМЕНО“…

Още информация Обществено обсъждане на документи по Мярка 508-1 на МИРГ Бургас-Камено

Одобрена ИГРП 2022

МИРГ Бургас-Камено публикува одобрена Индикативна годишна работна програма за 2022 г.ИГРП дава насоки на кандидатите относно планираните срокове за прием на проектни предложения за 2022г. по всяка мярка от Стратегията…

Още информация Одобрена ИГРП 2022

Покана до членовете на МИРГ Бургас-Камено за провеждане на Общо Събрание

На основание чл. 27 ал.3 от Устава на сдружението и във връзка с Решение №5 от заседание на УС-ПРОТОКОЛ № 36/30.09.2021г., Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна…

Още информация Покана до членовете на МИРГ Бургас-Камено за провеждане на Общо Събрание

Покана до членовете на Управителния съвет на МИРГ Бургас-Камено

На основание чл.37 от Устава на Сдружението и чл.7 (1) от Правила за работа на УС на МИРГ Бургас-Камено, се свиква заседание на Управителния съвет на МИРГ Бургас-Камено на 30.09.2021г. от…

Още информация Покана до членовете на Управителния съвет на МИРГ Бургас-Камено

Обществено обсъждане на проект на ИГРП за 2022г.

ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2022г. НА МИРГ БУРГАС-КАМЕНО Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено публикува проект на Индикативна годишна работна програма за 2022 г. за обществено обсъждане и…

Още информация Обществено обсъждане на проект на ИГРП за 2022г.

Изменение на ИГРП за 2021г. на МИРГ Бургас-Камено

С решение на проведено заседание на УС №35 от 25.08.2021г. на МИРГ Бургас-Камено е изменена Индикативна Годишна Работна Програма за 2021г. и съгласувана с УО на ПМДР 2014-2020. Одобреното изменение…

Още информация Изменение на ИГРП за 2021г. на МИРГ Бургас-Камено

Покана до членовете на Управителния съвет

ПОКАНА до членовете на Управителния съвет на Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено   На основание чл.37 от Устава на Сдружението и чл.7 (1) от Правила за работа на УС на…

Още информация Покана до членовете на Управителния съвет

ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ – БЪДЕЩЕТО НА ТРАДИЦИИТЕ

Първият изпълнен проект от СВОМР на МИРГ Бургас-Камено е на ДКН - БОРД - Сдружение с нестопанска цел За целите на проекта е  изработен рекламно-исторически филм за залива Ченгене скеле…

Още информация ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ – БЪДЕЩЕТО НА ТРАДИЦИИТЕ

Одобрен Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури в подкрепа на устойчивите океани

Регламентът за създаване на Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА) в рамките на дългосрочния бюджет на ЕС за 2021-2027 г. беше приет на 6 юли 2021 от…

Още информация Одобрен Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури в подкрепа на устойчивите океани

Среща между МИРГ, МИГ и УО от Румъния и България по подхода ВОМР

На 29 юни МИРГ Бургас-Камено и Община Бургас бяха домакини на работна среща за обмен на опит между МИРГ, МИГ и УО от България и Румъния. Делегация на Министерството на…

Още информация Среща между МИРГ, МИГ и УО от Румъния и България по подхода ВОМР