Покана до членовете на Управителния съвет на МИРГ Бургас-Камено

На основание чл.37 от Устава на Сдружението и чл.7 (1) от Правила за работа на УС на МИРГ Бургас-Камено, се свиква заседание на Управителния съвет на МИРГ Бургас-Камено на 30.09.2021г. от…

Още информация Покана до членовете на Управителния съвет на МИРГ Бургас-Камено

Обществено обсъждане на проект на ИГРП за 2022г.

ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2022г. НА МИРГ БУРГАС-КАМЕНО Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено публикува проект на Индикативна годишна работна програма за 2022 г. за обществено обсъждане и…

Още информация Обществено обсъждане на проект на ИГРП за 2022г.

Изменение на ИГРП за 2021г. на МИРГ Бургас-Камено

С решение на проведено заседание на УС №35 от 25.08.2021г. на МИРГ Бургас-Камено е изменена Индикативна Годишна Работна Програма за 2021г. и съгласувана с УО на ПМДР 2014-2020. Одобреното изменение…

Още информация Изменение на ИГРП за 2021г. на МИРГ Бургас-Камено

Покана до членовете на Управителния съвет

ПОКАНА до членовете на Управителния съвет на Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено   На основание чл.37 от Устава на Сдружението и чл.7 (1) от Правила за работа на УС на…

Още информация Покана до членовете на Управителния съвет

ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ – БЪДЕЩЕТО НА ТРАДИЦИИТЕ

Първият изпълнен проект от СВОМР на МИРГ Бургас-Камено е на ДКН - БОРД - Сдружение с нестопанска цел За целите на проекта е  изработен рекламно-исторически филм за залива Ченгене скеле…

Още информация ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ – БЪДЕЩЕТО НА ТРАДИЦИИТЕ

Одобрен Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури в подкрепа на устойчивите океани

Регламентът за създаване на Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА) в рамките на дългосрочния бюджет на ЕС за 2021-2027 г. беше приет на 6 юли 2021 от…

Още информация Одобрен Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури в подкрепа на устойчивите океани

Среща между МИРГ, МИГ и УО от Румъния и България по подхода ВОМР

На 29 юни МИРГ Бургас-Камено и Община Бургас бяха домакини на работна среща за обмен на опит между МИРГ, МИГ и УО от България и Румъния. Делегация на Министерството на…

Още информация Среща между МИРГ, МИГ и УО от Румъния и България по подхода ВОМР

Фестивалът „Здравей, море!“ в Крайморие

Стотици жители и гости на Крайморие се включиха в летния фестивал „Здравей, море“С турнир по плажен волейбол стартира фестивалът „Здравей, море!“ в „Крайморие“.  Десетки плажуващи и младежи се възползваха от…

Още информация Фестивалът „Здравей, море!“ в Крайморие

Обществено обсъждане: Споразумение за партньорство между Република България и Европейската комисия (ЕК) за програмен период 2021-2027 г.

На 15 юли 2021 г. от 10:00 ч. ще се състои обществено обсъждане на Споразумението за партньорство между Република България и Европейската комисия (ЕК) за програмен период 2021-2027 г. С…

Още информация Обществено обсъждане: Споразумение за партньорство между Република България и Европейската комисия (ЕК) за програмен период 2021-2027 г.

ФЕСТИВАЛ „ЗДРАВЕЙ, МОРЕ!“ 25 – 27 юни

Музика, стари български традиции, забавления и спорт ще са част от новия летен фестивал „Здравей, море!“, който ще се проведе от 25 до 27 юни в квартал „Крайморие“.  Празникът се…

Още информация ФЕСТИВАЛ „ЗДРАВЕЙ, МОРЕ!“ 25 – 27 юни