МИРГ „БУРГАС-КАМЕНО“, ОСЪЩЕСТВИ УЧЕБНО ПОСЕЩЕНИЕ НА КОЛЕГИ ОТ МИРГ „ГРАН КАНАРИЯ“

МИРГ „БУРГАС-КАМЕНО“, ОСЪЩЕСТВИ УЧЕБНО ПОСЕЩЕНИЕ НА КОЛЕГИ ОТ МИРГ „ГРАН КАНАРИЯ“

В периода 10-11.05.2022 г. представители на МИРГ „Бургас-Камено“, взеха участие в посещение с цел обмен на опит с МИРГ „Гран Канария“, Испания.

ВТОРНИК  10 МАЙ

По време на първия ден от посещението се осъществи техническа среща между двата МИРГ.

Всяка от страните запозна другата със структурата на членската маса и особеностите на дейностите развивани от тях. Бяха обсъдени проблемите в рибарството, аквакултурите и финансовите и административните аспекти на проектите и инициативите. Примери за успешни практики бяха маркирани и се направи детайлен план за посещението им на място.

През първия ден бе посетено  рибарското братство на Агаете, където беше преставен проект за магазин и сортировъчен център с хладилници, ръководен от Cabildo Insular de Gran Canaria (Правителство на Гран Канария) „Разпространение на ценностите на дребномащабния риболов“.

Същия ден се запознахме и с проекта „La casa de los Peces” в Sardina del Norte, проект, ръководен от рибар и неговата съпруга, за ремонт и преустройство на триетажна сграда в ваканционно жилище под наем.


СРЯДА 11 МАЙ


Втория ден започна с посещение на рибен магазин на рибарското братство на Моган. Проектът се ръководи от братството. Допълнителна помощ е получена от местното правителство за изграждането на мощност от фотоволтаици за производство на електроенергия за захранване на ледогенератор за пресен улов и за целите на ресторанта на братството.

След което бяха посетени 3 различни проекта в Кастило дел Ромерал, водени от рибарите на местното братство:

  1. Модулна ледогенераторна установка с висока енергийна ефективност и различен капацитет на дневно производство.
  2. Проект, свързан с трудово, данъчно и търговско консултиране на рибарската общност.
  3. Проект за преустройване и ремонт на стара сграда на рибарското братство за създаване на социален и обучителен център за пенсионирани рибари, център за културни и образователни дейности в квартала.

Следващия проект бе на компания за водолазно оборудване и турове, която е закупила 2 бр. торпедо, които позволяват на хората с намалена мобилност за гмуркане, както и следващ проект за закупуване на ребризери (преработващи издишания от водолазите газ, до такъв – годен за повторно вдишване). Това позволява гмуркане за много по-дълго и с по-малко емисии, без образуване на въздушни мехурчета.

Последния посетен проект бе на компания CANPESCA – рибопреработвателен завод, който е получил субсидии за два проекта:

1. Стелажна система за хладилния склад на компанията, която води до значително намаляване на складовите общи площи, а оттам и намаляване на енергията за поддържане на охладената среда; 2. Машини за преработка на октоподи и риба, инсталация за глазиране с лед – повишаваща качеството на замразената риба след размразяване.