SSF Uni: Университет за дребномащабен риболов

Какво е SSF University ? Университетът за дребномащабен риболов (SSF University) е насочен към рибари за изграждане на капацитет по избрани теми, за споделяне на знания и за насърчаване на…

Още информация SSF Uni: Университет за дребномащабен риболов

Фонд на фондовете ще финансира кредити в сектор „Рибарство“

Програмата за морско дело и рибарство осигурява 5,4 млн. лв. за нов финансов инструментПредприятията в сектор „Рибарство“ ще имат достъп до кредити при облекчени условия, финансирани чрез Фонда на фондовете…

Още информация Фонд на фондовете ще финансира кредити в сектор „Рибарство“

Община Бургас с одобрен за финансиране проект по мярка 1.8 на МИРГ Бургас-Камено

На 18.03.2021г. бе подписан тристранен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) по проект с наименование "Подобряване на условията на труд и безопасността на рибарите чрез инвестиции в…

Още информация Община Бургас с одобрен за финансиране проект по мярка 1.8 на МИРГ Бургас-Камено

Покана до членовете на МИРГ Бургас-Камено за Общо събрание на 01.04.2021

ПОКАНА до членовете на Общо събрание на СНЦ Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено На основание чл.26 ал.3 от ЗЮЛНЦ, чл.27 ал.3 от Устава на сдружението и във връзка с Решение…

Още информация Покана до членовете на МИРГ Бургас-Камено за Общо събрание на 01.04.2021

Рибарския сектор в Дания получава допълнителни 123 млн. евро от ЕФМДР

Дребномащабният крайбрежен риболов ще получи по-голяма подкрепа чрез споразумение, постигнато в Парламента на Дания за разпределяне на финансирането от ЕС.В рамките на широко политическо споразумение датският парламент се съгласи да…

Още информация Рибарския сектор в Дания получава допълнителни 123 млн. евро от ЕФМДР

ОБОБЩЕНИЕ НА СРЕЩАНИТЕ В ПРАКТИКАТА НА ОДИТНИЯ ОРГАН НАРУШЕНИЯ ЗА ОГРАНИЧИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И НАСОКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕТО ИМ ЗА 2020 Г.

Цел на документа е да се подпомогнат всички участници в системата за управление и контрол за постигане на еднакво разбиране относно съдържанието на нередностите за ограничителни изисквания съобразно подхода на…

Още информация ОБОБЩЕНИЕ НА СРЕЩАНИТЕ В ПРАКТИКАТА НА ОДИТНИЯ ОРГАН НАРУШЕНИЯ ЗА ОГРАНИЧИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ И НАСОКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕТО ИМ ЗА 2020 Г.

Покана до членовете на Управителния съвет

ПОКАНА до членовете на Управителния съвет на СНЦ Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено На основание чл.37 от Устава на Сдружението и чл.7 (1) от Правила за работа на УС на…

Още информация Покана до членовете на Управителния съвет

8 март: Жените в сектор „Рибарство и аквакултури“

Проучване на ФАРНЕТ от ноември 2018 формира разбирането за представителството на жените, работещи в областите на МИРГ, и оценява нивото и видовете подкрепа, които МИРГ оказват на тези жени. Констатациите…

Още информация 8 март: Жените в сектор „Рибарство и аквакултури“

Министерство на финансите: Указание относно отчитането на приходи от държавни помощи във връзка с преодоляване на последствията от пандемията от COVID-19

На страницата на Министерството на финансите е публикувано Указание относно отчитане на приходи от държавни помощи във връзка с преодоляване на последствията от пандемията от COVID-19. То е издадено на…

Още информация Министерство на финансите: Указание относно отчитането на приходи от държавни помощи във връзка с преодоляване на последствията от пандемията от COVID-19