Актуализация на ИСУН 2020 – вижте какви са новите функции на системата

Целта на системата ИСУН 2020 е да бъде адекватна и удобна за всички потребители. В унисон с политиката за намаляване на административната тежест, е направена актуализация на системата, която позволява…

Още информация Актуализация на ИСУН 2020 – вижте какви са новите функции на системата

1,3 млн. лв. за проекти в сектор Рибарство и аквакултури

Малко над 1,3 млн. лева е общият размер на безвъзмездната финансова помощ само по отворените мерки на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ Бургас-Камено по Програма за морско дело и рибарство…

Още информация 1,3 млн. лв. за проекти в сектор Рибарство и аквакултури

Покана до членовете на Управителния съвет на СНЦ МИРГ Бургас-Камено

ПОКАНАДо членовете на Управителния съветНа СНЦ Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено На основание чл.37 от Устава на Сдружението и чл.7 (1) от Правила за работа на УС на МИРГ Бургас-Камено, се…

Още информация Покана до членовете на Управителния съвет на СНЦ МИРГ Бургас-Камено

Плаж „Солниците“ беше почистен с помощта на доброволци

Фондация Виа Понтика и Община Бургас организираха почистването на плажа северно от Черноморски солници, намиращ се в на 10 км от Бургас. В мероприятието се включи и Екипът на МИРГ…

Още информация Плаж „Солниците“ беше почистен с помощта на доброволци

Основни ангажименти на бенефициентите по ПМДР 2014-2020

На годишната среща на Националната рибарска мрежа на 17.09.2020 беше обсъдена темата за основните ангажименти на бенефициентите по ПМДР 2014-2020, произтичащи от Административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ…

Още информация Основни ангажименти на бенефициентите по ПМДР 2014-2020

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.065 „ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ” ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „БУРГАС – КАМЕНО“

Мярка на 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” https://www.youtube.com/watch?v=e9b5AQi56yMДирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР)…

Още информация СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.065 „ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ” ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „БУРГАС – КАМЕНО“

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.066 “ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ БУРГАС – КАМЕНО“

Mярка 2.2 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ https://www.youtube.com/watch?v=jNIVGWt0sL0Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят…

Още информация СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.066 “ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ БУРГАС – КАМЕНО“

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.062 “РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ, РИБНИ БОРСИ И ПОКРИТИ ЛОДКОСТОЯНКИ ” ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „БУРГАС – КАМЕНО“

Mярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020…

Още информация СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.062 “РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ, РИБНИ БОРСИ И ПОКРИТИ ЛОДКОСТОЯНКИ ” ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „БУРГАС – КАМЕНО“

Несъответствия и често допускани грешки при възлагане на обществени поръчки

В тази статия ще представим често допусканите грешки на бенефициенти и несъответствия при възлагане на обществени поръчки (процедури по ЗОП и ПМС 160/2016г.) в хода на изпълнение на проекти, финансирани…

Още информация Несъответствия и често допускани грешки при възлагане на обществени поръчки