Одобрен Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури в подкрепа на устойчивите океани

Регламентът за създаване на Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА) в рамките на дългосрочния бюджет на ЕС за 2021-2027 г. беше приет на 6 юли 2021 от Европейския парламент с огромно мнозинство.

Приемането е вследствие на политическо споразумение, постигнато със Съвета в края на 2020 г. С общ бюджет от 6 108 милиарда евро (2021-2027), ЕФМДРА ще предостави финансова подкрепа за защита, управление и устойчиво използване на океаните и неговите ресурси, допринасящи по този начин към целите на европейската зелена сделка. Това е от ключово значение за насърчаването на биологичното разнообразие, предлагането на здравословни и устойчиви морски дарове, включително от аквакултури, конкурентоспособността на синята икономика и процъфтяващи крайбрежни общности в ЕС.

Приветствам гласуването от Европейския парламент. Новият фонд влиза в сила във важен момент. Следващите години ще бъдат решаващи за усилията ни да направим рибарството в ЕС още по-устойчиво, като същевременно осигурим поминъка на нашите рибари и жени. ЕФМДРА също ще ни даде възможност да подкрепим зеленото възстановяване на синята икономика на Европа и да подкрепи водещата роля на ЕС в насърчаването на устойчиво управление на океана в световен мащаб. Сега призовавам държавите-членки да финализират своите национални програми като приоритет, за да можем заедно да продължим да изпълняваме нашия споделен ангажимент за по-здравословен океан.

Virginijus Sinkevičius

Комисар по околната среда, океаните и рибарството

От общия бюджет 5 311 милиарда евро ще бъдат предоставени чрез национални програми, съфинансирани от бюджета на ЕС, докато 797 милиона евро ще се управляват директно от Комисията, насърчавайки хоризонтални приоритети, включително в областта на синята икономика и управлението на океана.

Очаква се държавите-членки да финализират своите програми през следващите месеци, за да гарантират, че средствата могат да заработят възможно най-скоро.

Съгласно общата политика на ЕС в областта на рибарството фондът ще позволи на държавите-членки да преследват приоритети като изпълнението на задължението за разтоварване на суша, целящо да преодолее разхищаващите практики на изхвърляне и засилване на контрола на ЕС в областта на рибарството, за да насърчи спазването и да осигури равнопоставеност за всички оператори. Това включва и подкрепа за инвестиции в ефективни инструменти за контрол на рибарството, обсъдени в контекста на текущата ревизия на системата за контрол на рибарството на ЕС, като камери за видеонаблюдение (CCTV).

Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА):

Често задавани въпроси