Покана до членовете на МИРГ Бургас-Камено

Покана до членовете на Общото събрание на МИРГ Бургас-Камено С решение на УС на МИРГ от 20.02.2024г. се свиква общо събрание на МИРГ на 29.02.2024г. Начален час: 17.30, място на…

Още информация Покана до членовете на МИРГ Бургас-Камено

ФИНАНСОВ РЕСУРС ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ В СЕКТОРА НА РИБОВЪДСТВОТО, АКВАКУЛТУРИТЕ, ПРЕРАБОТКАТА НА РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ

Предвид наближаващия край на периода на инвестиране по ПМДР 2014 – 2020 и удължения период на прилагане на финансовия инструмент по мерки 2.2, 2.3, 4.2 и 5.4, си позволявам да Ви…

Още информация ФИНАНСОВ РЕСУРС ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ В СЕКТОРА НА РИБОВЪДСТВОТО, АКВАКУЛТУРИТЕ, ПРЕРАБОТКАТА НА РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ

МИРГ Бургас-Камено Ви кани на събитие на тема „Развитие на риболовния туризъм в България и синята икономика“

Кога: 21-23.07.2023 г. Къде: Флора ЕКСПО Център, гр. Бургас Координати на събитието:  42.50366974, 27.48204422 През месец юли Бургас ще се превърне в синята столица на България, където община Бургас съвместно…

Още информация МИРГ Бургас-Камено Ви кани на събитие на тема „Развитие на риболовния туризъм в България и синята икономика“

Покана до членовете на МИРГ Бургас-Камено, за провеждане на Общо събрание

ПОКАНА  от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „МИРГ Бургас-Камено“             На основание чл. 27 ал.3 от Устава на сдружението и във връзка с Решение №6 от заседание на…

Още информация Покана до членовете на МИРГ Бургас-Камено, за провеждане на Общо събрание

Покана до членовете на УС на МИРГ

На основание чл.37 от Устава на Сдружението и чл.7 (1) от Правила за работа на УС на МИРГ Бургас-Камено, се свиква заседание на Управителния съвет на МИРГ Бургас-Камено на 10.05.2023г.…

Още информация Покана до членовете на УС на МИРГ

Национално допитване във връзка с проект на Наредба за специфичните изисквания при производство на малки количества храни в домашни условия

В Министерство на земеделието е създадена работна група със задача разработване на законодателно предложение за специфичните изисквания при производство на малки количества храни в домашни условия. Този начин на производство…

Още информация Национално допитване във връзка с проект на Наредба за специфичните изисквания при производство на малки количества храни в домашни условия

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА

чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.126 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“ по мярка 508-1 „Развитие и популяризиране…

Още информация ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА

Участие на представители на МИРГ Бургас-Камено в международна конференция на тема “Подходи за устойчива синя икономика”

На 09 и 10 март 2023 г. В гр. Салоу, Испания се проведе международна конференция на тема “Подходи за устойчива синя икономика” в която взеха участие представители на МИРГ Бургас-Камено.…

Още информация Участие на представители на МИРГ Бургас-Камено в международна конференция на тема “Подходи за устойчива синя икономика”

Стартира прием на проектни предложения по мярка 508-1 на МИРГ Бургас-Камено

Начален срок: 02.03.2023 г. 13:00 ч. Краен срок: 30.05.2023 г. 17:00 ч. ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.126 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ от Стратегията за Водено от общностите…

Още информация Стартира прием на проектни предложения по мярка 508-1 на МИРГ Бургас-Камено

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на СНЦ МИРГ Бургас-Камено

ПОКАНА  от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „МИРГ Бургас-Камено“             На основание чл. 27 ал.3 от Устава на сдружението и във връзка с Решение №6 от заседание на…

Още информация ПОКАНА за свикване на Общо събрание на СНЦ МИРГ Бургас-Камено