Покана до членовете на МИРГ Бургас-Камено

Покана до членовете на Общото събрание на МИРГ Бургас-Камено С решение на УС на МИРГ от 20.02.2024г. се свиква общо събрание на МИРГ на 29.02.2024г. Начален час: 17.30, място на…

Още информация Покана до членовете на МИРГ Бургас-Камено

Покана до членовете на МИРГ Бургас-Камено, за провеждане на Общо събрание

ПОКАНА  от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „МИРГ Бургас-Камено“             На основание чл. 27 ал.3 от Устава на сдружението и във връзка с Решение №6 от заседание на…

Още информация Покана до членовете на МИРГ Бургас-Камено, за провеждане на Общо събрание

Покана до членовете на УС на МИРГ

На основание чл.37 от Устава на Сдружението и чл.7 (1) от Правила за работа на УС на МИРГ Бургас-Камено, се свиква заседание на Управителния съвет на МИРГ Бургас-Камено на 10.05.2023г.…

Още информация Покана до членовете на УС на МИРГ

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на СНЦ МИРГ Бургас-Камено

ПОКАНА  от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „МИРГ Бургас-Камено“             На основание чл. 27 ал.3 от Устава на сдружението и във връзка с Решение №6 от заседание на…

Още информация ПОКАНА за свикване на Общо събрание на СНЦ МИРГ Бургас-Камено

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на СНЦ МИРГ Бургас-Камено

ПОКАНА  от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „МИРГ Бургас-Камено“             На основание чл. 27 ал.3 от Устава на сдружението и във връзка с Решение №4 от заседание на…

Още информация ПОКАНА за свикване на Общо събрание на СНЦ МИРГ Бургас-Камено