Покана до членовете на УС на МИРГ

На основание чл.37 от Устава на Сдружението и чл.7 (1) от Правила за работа на УС на МИРГ Бургас-Камено, се свиква заседание на Управителния съвет на МИРГ Бургас-Камено на 10.05.2023г. от 13.00 часа, място на провеждане: гр.Бургас, ж.к. Меден Рудник, сградата на ЦАО Възраждане, офис на МИРГ Бургас-Камено.

1.Разглеждане и одобрение на изменение на  Годишен бюджет на СНЦ МИРГ Бургас-Камено за 2023 г.

2.Определяне на дата и дневен ред за провеждане на Общо събрание на МИРГ Бургас-Камено.

3.Разни.