МИРГ Бургас-Камено в сектор Рибарство и аквакултури
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА БУРГАС-КАМЕНО

Нашата мисия е да работим за устойчивото развитие на отрасъл Рибарство и аквакултури в България и да засилим ролята на рибарските общности в местното развитие и управление на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности!

Одобрен Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури в подкрепа на устойчивите океани

Регламентът за създаване на Европейски фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА) в рамките на дългосрочния бюджет на ЕС за 2021-2027 г. беше приет на 6 юли 2021 от Европейския парламент с огромно мнозинство. Приемането е вследствие на политическо споразумение, постигнато със Съвета в края на 2020 г. С...

Още информация

Среща между МИРГ, МИГ и УО от Румъния и България по подхода ВОМР

На 29 юни МИРГ Бургас-Камено и Община Бургас бяха домакини на работна среща за обмен на опит между МИРГ, МИГ и УО от България и Румъния. Делегация на Министерството на земеделието и развитието на селските райони- Румъния и представители на местни инициативни групи участваха в двустранна среща между българските и...

Още информация

Фестивалът „Здравей, море!“ в Крайморие

Стотици жители и гости на Крайморие се включиха в летния фестивал „Здравей, море“ С турнир по плажен волейбол стартира фестивалът „Здравей, море!“ в „Крайморие“.  Десетки плажуващи и младежи се възползваха от слънчевото време на 25 юни и се включиха в надпреварата, която се проведе на централния плаж. Организаторите искат плажният турнир...

Още информация

 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

Партньорството – група организации и хора, които ръководят стратегическите приоритети на МИРГ. Членовете отразяват стратегическия фокус на Стратегията, която може да предполага промени по време на изпълнението.

Територията, обхваната от МИРГ: Тя е в съответствие с целите на Стратегията. 

Трябва ли ограниченото финансиране на МИРГ да се съсредоточи върху конкретни части от района? Как да осигурим минимална критична маса от човешки, природни и финансови ресурси, за да предизвикаме нужната промяна?

Стратегията ВОМР има за цел да гарантира, че проектите и инициативите, разработени на местно ниво, се подсилват взаимно и че предизвикателствата, които трябва да бъдат преодолени, се разглеждат във взаимодействие помежду си. За да се случи това, е необходим задълбочен процес на анализ с участието на местни лидери. Този процес трябва да бъде превърнат в интегрирана стратегия за местно развитие, която ще насочи дейностите на местната група за действие през периода и проектите, които тя финансира.