МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА БУРГАС-КАМЕНО

Нашата мисия е да работим за устойчивото развитие на отрасъл Рибарство и аквакултури в България и да засилим ролята на рибарските общности в местното развитие и управление на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности!

Покана до членовете на МИРГ Бургас-Камено

Покана до членовете на Общото събрание на МИРГ Бургас-Камено С решение на УС на МИРГ от 20.02.2024г. се свиква общо събрание на МИРГ на 29.02.2024г. Начален час: 17.30, място на провеждане: гр.Бургас, офис на МИРГ в ж.к. Меден Рудник, сградата на ЦАО Възраждане

Още информация

ФИНАНСОВ РЕСУРС ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ В СЕКТОРА НА РИБОВЪДСТВОТО, АКВАКУЛТУРИТЕ, ПРЕРАБОТКАТА НА РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ

Предвид наближаващия край на периода на инвестиране по ПМДР 2014 – 2020 и удължения период на прилагане на финансовия инструмент по мерки 2.2, 2.3, 4.2 и 5.4, си позволявам да Ви изпратя отново информацията относно разработената „Индивидуална гаранция по ПМДР“ с молба да я препратите към потенциално заинтересовани Ваши членове. Целта...

Още информация

МИРГ Бургас-Камено Ви кани на събитие на тема „Развитие на риболовния туризъм в България и синята икономика“

Кога: 21-23.07.2023 г. Къде: Флора ЕКСПО Център, гр. Бургас Координати на събитието:  42.50366974, 27.48204422 През месец юли Бургас ще се превърне в синята столица на България, където община Бургас съвместно с партньорите си по проект проект EMFAF 101077599 — проект DBAN организира хибридно събитие с работно наименование Burgas Blue Summit,...

Още информация

 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

Партньорство – група организации и хора, които ръководят стратегическите приоритети на МИРГ. Членовете отразяват стратегическия фокус на Стратегията, която може да предполага промени по време на изпълнението.

Територията, обхваната от МИРГ: Тя е в съответствие с целите на Стратегията.

Трябва ли ограниченото финансиране на МИРГ да се съсредоточи върху конкретни части от района? Как да осигурим минимална критична маса от човешки, природни и финансови ресурси, за да предизвикаме нужната промяна?

Стратегията ВОМР има за цел да гарантира, че проектите и инициативите, разработени на местно ниво, се подсилват взаимно и че предизвикателствата, които трябва да бъдат преодолени, се разглеждат във взаимодействие помежду си. За да се случи това, е необходим задълбочен процес на анализ с участието на местни лидери. Този процес трябва да бъде превърнат в интегрирана стратегия за местно развитие, която да насочва дейностите на местната група за действие през периода и проектите, които тя финансира.