ПОСТОЯНСТВОТО Е ПЪТЯТ КЪМ УСПЕХА!

ДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА
БУРГАС-КАМЕНО!

Нашата мисия е да работим за  устойчивото развитие на отрасъла рибарство и аквакултури в България и да засилим ролята на рибарските общности в местното развитие и управление на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности!

Несъответствия и често допускани грешки при възлагане на обществени поръчки

В тази статия ще представим често допусканите грешки на бенефициенти и несъответствия при възлагане на обществени поръчки (процедури по ЗОП и ПМС 160/2016г.) в хода на изпълнение на проекти, финансирани от Европейски фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР), които са констатирани от одитния орган -ИА СОСЕЗФ и как да...

Още информация

УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ –BG14MFOP001-4.042 “ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ БУРГАС – КАМЕНО“

11.09.2020 г. Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти №BG14MFOP001-4.042  “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ Бургас – Камено“ Mярка 2.2 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ може да видите ТУК.

Още информация