МИРГ Бургас-Камено в сектор Рибарство и аквакултури
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА БУРГАС-КАМЕНО

Нашата мисия е да работим за устойчивото развитие на отрасъл Рибарство и аквакултури в България и да засилим ролята на рибарските общности в местното развитие и управление на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности!

ДОБРА ПРАКТИКА: Културно- туристически и етнографски комплекс „Ченгене- скеле“

ПАРТНЬОРСТВО И СИНЕРГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ Вероятно повечето от вас са виждали или чували слоугана на програмен период 2014-2020 : „Една посока, много възможности“. Това важи с пълна сила, гледайки начинът, по който Община Бургас привлича инвестиции в полза на общността. Местната власт е изградила продуктивни връзки с рибарите на...

Още информация

FARNET: Добра практика от Словения

Операцията FISHEKO , обхващаща цялото крайбрежие на Словения, е проект, който предоставя на местните рибари комуникационно обучение и ги наема да провеждат кампания за повишаване на осведомеността относно вредите от пластмасите за еднократна употреба в морските дейности. МИРГ Istria покрива цялото словенско крайбрежие. На тези 42 км приблизително 80 рибари извършват...

Още информация

История на рибарската мрежа

Мислите ли,че мрежата и риболовът са неделими? Оказва се, че мрежата е младо пособие в сравнение с риболова.  Според някои историци мрежата се използвала първо при лова, а след това при риболова. Това, че мрежата е сравнително „младо“ изобретение, ни говори и фактът, че в Европа символ на риболова не...

Още информация

 

Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР)

Партньорството – група организации и хора, които ръководят стратегическите приоритети на МИРГ. Членовете отразяват стратегическия фокус на Стратегията, която може да предполага промени по време на изпълнението.

Територията, обхваната от МИРГ: Тя е в съответствие с целите на Стратегията. 

Трябва ли ограниченото финансиране на МИРГ да се съсредоточи върху конкретни части от района? Как да осигурим минимална критична маса от човешки, природни и финансови ресурси, за да предизвикаме нужната промяна?

Стратегията ВОМР има за цел да гарантира, че проектите и инициативите, разработени на местно ниво, се подсилват взаимно и че предизвикателствата, които трябва да бъдат преодолени, се разглеждат във взаимодействие помежду си. За да се случи това, е необходим задълбочен процес на анализ с участието на местни лидери. Този процес трябва да бъде превърнат в интегрирана стратегия за местно развитие, която ще насочи дейностите на местната група за действие през периода и проектите, които тя финансира.