Описание на територията на МИРГ

Данни за общини и населени места, които попадат в територията на МИРГ Бургас-Камено:

  • списък на общините, обхванати от МИРГ;

община Камено и южната част от община Бургас

  • списък на населените места, обхванати от МИРГ;

 

Община Бургас                                                                        0204

Населено място

ЕКАТТЕ

1

село Извор

32367

2

село Маринка

47202

3

село Твърдица

72151

4

село Димчево

21141

5

село Братово

06152

6

село Равнец

61145

 

7

Част гр. Бургас, включваща квартал Победа, кв. Акациите, както и

настоящите квартали от землищата на бившите села Крайморие и Меден Рудник, и селищно образувание „Ченгене скеле“

 

7079

8

Част от гр. Бургас, включваща настоящите квартали от землищата на бившите села Долно Езерово, кв. Горно Езерово, Северна промишлена зона, акваторията на езерото „Вая“

7079

 

Община Камено                                                                     0208

Населено място

ЕКАТТЕ

1

село Винарско

11096

2

село Вратица

12245

3

село Желязово

29249

4

град Камено

35883

5

село Кръстина

40381

6

село Ливада

43623

7

село Константиново

52279

8

село Полски извор

57337

9

село Русокастро

63478

10

село Свобода

65783

11

село Трояново

73211

12

село Тръстиково

73388

13

село Черни връх

80916