Описание на територията на МИРГ

Данни за общини и населени места, които попадат в територията на МИРГ Бургас-Камено:

  • списък на общините, обхванати от МИРГ;

община Камено и южната част от община Бургас

  • списък на населените места, обхванати от МИРГ;

 

 

Община Бургас                                                                        0204

Населено място

ЕКАТТЕ

1

село Извор

32367

2

село Маринка

47202

3

село Твърдица

72151

4

село Димчево

21141

 

5

Част гр. Бургас, включваща квартал Победа, кв. Акациите, както и

настоящите квартали от землищата на бившите села Крайморие и Меден Рудник, и селищно образувание „Ченгене скеле“

 

7079

 

Община Камено                                                                     0208

Населено място

ЕКАТТЕ

1

село Винарско

11096

2

село Вратица

12245

3

село Желязово

29249

4

град Камено

35883

5

село Кръстина

40381

6

село Ливада

43623

7

село Константиново

52279

8

село Полски извор

57337

9

село Русокастро

63478

10

село Свобода

65783

11

село Трояново

73211

12

село Тръстиково

73388

13

село Черни връх

80916