Национално допитване във връзка с проект на Наредба за специфичните изисквания при производство на малки количества храни в домашни условия

В Министерство на земеделието е създадена работна група със задача разработване на законодателно предложение за специфичните изисквания при производство на малки количества храни в домашни условия.

Този начин на производство има голямо значение за опазване на гастрономическото богатство на страната, както и за подобряване на кулинарната и вкусова култура.

Настоящата анкета се провежда съвместно от Министерство на земеделието и експертна група, разработваща проект на Наредба за специфичните изисквания при производство на малки количества храни в домашни условия.
Анкетата е анонимна и цели да проучи:

1. потенциалния брой бизнес оператори, които имат интерес да се впишат в регистър по подготвяната наредба;

2. вида и количествата продукция, които тези лица имат капацитет да предложат на пазара;

3. нагласите им към планираните изисквания за хигиена и достъп до пазара.
Анкетата се състои от 6 въпроса, на които можете да отговорите за около 5 минути.
Допитването има ключово значение за съставяне на проекта на наредбата.Срокът за изпращане на отговори е до 21.04.2023 г.

линк към анкетата:

https://tinyurl.com/BGdomhrani