Покана до членовете на МИРГ Бургас-Камено

Покана до членовете на Общото събрание на МИРГ Бургас-Камено

С решение на УС на МИРГ от 20.02.2024г. се свиква общо събрание на МИРГ на 29.02.2024г.

Начален час: 17.30, място на провеждане: гр.Бургас, офис на МИРГ в ж.к. Меден Рудник, сградата на ЦАО Възраждане