ФИНАНСОВ РЕСУРС ЗА ПРЕДПРИЯТИЯ В СЕКТОРА НА РИБОВЪДСТВОТО, АКВАКУЛТУРИТЕ, ПРЕРАБОТКАТА НА РИБА И РИБНИ ПРОДУКТИ

Предвид наближаващия край на периода на инвестиране по ПМДР 2014 – 2020 и удължения период на прилагане на финансовия инструмент по мерки 2.2, 2.3, 4.2 и 5.4, си позволявам да Ви изпратя отново информацията относно разработената „Индивидуална гаранция по ПМДР“ с молба да я препратите към потенциално заинтересовани Ваши членове. Целта на инструмента е да гарантира евентуален кредит на крайния получател за изпълнение на проекта, или да покрие самоучастието на бенефициента в одобрените за БФП проектни предложения.

Предвиденият ресурс в размер на 5.25 млн. лв. предоставя подкрепа под формата на индивидуални гаранции за банки в страната, които отпускат кредитиране за устойчиви и жизнеспособни проекти на предприятията в сектора.  Размерът на кредита, за който се предоставя гаранционно покритие е до 1 млн. лв., като са допустими както самостоятелни кредити, така и кредити, допълващи безвъзмездна помощ по проекти от ПМДР 2014-2020. Срокът на кредитите е от 12 до 120 месеца.

До 31.12.2023 г., или до изчерпване на публичния ресурс, заинтересованите страни могат да кандидатстват за финансиране във всяка банка, която е сключила или ще сключи Рамково гаранционно споразумение с Фонда на фондовете за изпълнение на финансовия инструмент.

Информация за продукта е достъпна в сайта ни и в информационната брошура, която изпращаме приложена към този имейл. Подробно представяне на инструмента можете да откриете и във видеозаписа от среща на Фонда на фондовете с фирми от сектора   https://www.youtube.com/watch?v=fe-_-1Uek6w&feature=youtu.be

За повече информация, моля, потърсете ни на телефон +359 877 834 646, или ни пишете на bap@fmfib.bg.