Обществено обсъждане на документи по Мярка 508-1 на МИРГ Бургас-Камено

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕФСУ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. и МИРГ Бургас-Камено публикуват за обществено обсъждане проектите на Условия за…

Още информация Обществено обсъждане на документи по Мярка 508-1 на МИРГ Бургас-Камено

Фотоизложба по повод световния ден на влажните зони-02.02.2023г.

МИРГ Бургас-Камено с подкрепата на своите партньори организира фото изложба на открито. Повод е световния ден на влажните зони. С помощта на талантливия и добре познат местен фотограф Христо Анестев,…

Още информация Фотоизложба по повод световния ден на влажните зони-02.02.2023г.

МИРГ Бургас-Камено публикува одобрена Индикативна годишна работна програма за 2023г.

ИГРП дава насоки на кандидатите относно планираните срокове за прием на проектни предложения за 2023г. от Стратегията на МИРГ Бургас-Камено. Прикачен файл: ИГРП_2023Изтегляне

Още информация МИРГ Бургас-Камено публикува одобрена Индикативна годишна работна програма за 2023г.

Обществено обсъждане на проект на Индикативна годишна работна програма за 2023г. на МИРГ Бургас-Камено

ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2023г. НА МИРГ БУРГАС-КАМЕНО Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено публикува проект на Индикативна годишна работна програма за 2023 г. за обществено обсъждане и…

Още информация Обществено обсъждане на проект на Индикативна годишна работна програма за 2023г. на МИРГ Бургас-Камено

ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО, РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ 2021-2027 Г. Е ИЗПРАТЕНА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ОДОБРЕНИЕ

01.11.2022 г. Финалната версия на Програмата за морско дело, рибарство  и аквакултури 2021-2027 г. (ПМДРА) е официално изпратена на Европейската комисия за одобрение чрез Системата за управление на средства SFC…

Още информация ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО, РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ 2021-2027 Г. Е ИЗПРАТЕНА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ЗА ОДОБРЕНИЕ

Финансов продукт от Фонда на фондовете за сектор “Рибарство и аквакултури”

Финансов продукт от Фонда на фондовете за сектор “Рибарство и аквакултури”Фонд мениджър на финансови инструменти в България (Фонд на фондовете) предоставя възможността за предприятията, разположени на територията на МИРГ, да…

Още информация Финансов продукт от Фонда на фондовете за сектор “Рибарство и аквакултури”

ПОКАНА за свикване на Общо събрание на СНЦ МИРГ Бургас-Камено

ПОКАНА  от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел „МИРГ Бургас-Камено“             На основание чл. 27 ал.3 от Устава на сдружението и във връзка с Решение №4 от заседание на…

Още информация ПОКАНА за свикване на Общо събрание на СНЦ МИРГ Бургас-Камено

В периода 03-05 ноември 2022 година в гр. Измир във Fair Izmir Expo Center ще се проведе Международно изложение за внос/износ на риба, преработка, аквакултура и рибарство

В периода 03-05 ноември 2022 година в гр. Измир във Fair Izmir Expo Center ще се проведе Международно изложение за внос/износ на риба, преработка, аквакултура и рибарство (Future Fish Eurasia-…

Още информация В периода 03-05 ноември 2022 година в гр. Измир във Fair Izmir Expo Center ще се проведе Международно изложение за внос/износ на риба, преработка, аквакултура и рибарство

Аминистративен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент Община Камено

Наименование на проекта: Местните общности в подкрепа на културния туризъм " Пурпурната крапост на Югоизтока", Бенефициент : Община Камено Проектът е на стойност 277 763,25 лева, от които 85% се…

Още информация Аминистративен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент Община Камено

Изменение на ИГРП за 2022г. на МИРГ Бургас-Камено

С решение на проведено заседание на УС №43 от 01.09.2022г. на МИРГ Бургас-Камено е изменена Индикативна Годишна Работна Програма за 2022г. и съгласувана с УО на ПМДР 2014-2020. Одобреното изменение…

Още информация Изменение на ИГРП за 2022г. на МИРГ Бургас-Камено