УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ –BG14MFOP001-4.042 “ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ БУРГАС – КАМЕНО“

11.09.2020 г. Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти №BG14MFOP001-4.042  “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ…

Още информация УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ –BG14MFOP001-4.042 “ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ БУРГАС – КАМЕНО“

Покана до членовете на Управителния съвет на МИРГ Бургас-Камено

На основание чл. 37 от Устава на Сдружението и чл. 7 (1) от Правила за работа на УС на МИРГ Бургас-Камено , се свиква заседание на Управителния съвет на МИРГ…

Още информация Покана до членовете на Управителния съвет на МИРГ Бургас-Камено

Втората национална среща на местните инициативни рибарски групи

Представители на Местните инициативни рибарски групи от цялата страна се събраха в курорта Боровец, за да вземат участие в Националната среща. Във форума взеха участие и представители на Изпълнителна агенция…

Още информация Втората национална среща на местните инициативни рибарски групи

Указания: подаване на искане за окончателно плащане по процедури за подкрепа на производители (мярка 2.6) и преработватели (5.4) за преодоляване последиците от COVID-19

УКАЗАНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТИРАНЕ И ДЕТАЙЛИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ И ДОКУМЕНТИТЕ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ ПО ПРОЕКТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-2.014 „ПОДКРЕПА ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА РИБА…

Още информация Указания: подаване на искане за окончателно плащане по процедури за подкрепа на производители (мярка 2.6) и преработватели (5.4) за преодоляване последиците от COVID-19

Обществено обсъждане на проект на ИГРП за 2021г.

ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2021г. НА МИРГ БУРГАС-КАМЕНО Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено публикува проект на Индикативна годишна работна програма за 2020 г. за обществено обсъждане и…

Още информация Обществено обсъждане на проект на ИГРП за 2021г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.062 “РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ, РИБНИ БОРСИ И ПОКРИТИ ЛОДКОСТОЯНКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ БУРГАС – КАМЕНО“

мярка 1.8. “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки" На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020…

Още информация ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.062 “РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ, РИБНИ БОРСИ И ПОКРИТИ ЛОДКОСТОЯНКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ БУРГАС – КАМЕНО“

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.066 “ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ БУРГАС – КАМЕНО“

мярка 2.2. “Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за обществено обсъждане проектите…

Още информация ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.066 “ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ БУРГАС – КАМЕНО“

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.065, МЯРКА 5.4. “ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ“ НА МИРГ БУРГАС – КАМЕНО

мярка 5.4. “Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува за…

Още информация ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.065, МЯРКА 5.4. “ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ“ НА МИРГ БУРГАС – КАМЕНО

Обществено обсъждане „Многогодишен национален стратегически план за аквакултурите в Р.България (2020-2027)“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ представя за обществено обсъждане „Многогодишен национален стратегически план за аквакултурите в Р.България (2020-2027)“ за едномесечен срок. Коментари, бележки и предложения се приемат до 20.09.2020 г. на…

Още информация Обществено обсъждане „Многогодишен национален стратегически план за аквакултурите в Р.България (2020-2027)“

ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2020 Г. НА МИРГ „БУРГАС-КАМЕНО“

МИРГ „Бургас-Камено“ публикува одобрено изменение на Индикативна годишна работна програма за 2020 г. ИГРП 2020 изменение

Още информация ОДОБРЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2020 Г. НА МИРГ „БУРГАС-КАМЕНО“