В периода 03-05 ноември 2022 година в гр. Измир във Fair Izmir Expo Center ще се проведе Международно изложение за внос/износ на риба, преработка, аквакултура и рибарство

В периода 03-05 ноември 2022 година в гр. Измир във Fair Izmir Expo Center ще се проведе Международно изложение за внос/износ на риба, преработка, аквакултура и рибарство (Future Fish Eurasia-…

Още информация В периода 03-05 ноември 2022 година в гр. Измир във Fair Izmir Expo Center ще се проведе Международно изложение за внос/износ на риба, преработка, аквакултура и рибарство

Аминистративен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент Община Камено

Наименование на проекта: Местните общности в подкрепа на културния туризъм " Пурпурната крапост на Югоизтока", Бенефициент : Община Камено Проектът е на стойност 277 763,25 лева, от които 85% се…

Още информация Аминистративен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с бенефициент Община Камено

Изменение на ИГРП за 2022г. на МИРГ Бургас-Камено

С решение на проведено заседание на УС №43 от 01.09.2022г. на МИРГ Бургас-Камено е изменена Индикативна Годишна Работна Програма за 2022г. и съгласувана с УО на ПМДР 2014-2020. Одобреното изменение…

Още информация Изменение на ИГРП за 2022г. на МИРГ Бургас-Камено

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ „РИБЕН ФЕСТ БУРГАС 2022″-„УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ“

В периода 17-19.06.2022 г. се проведе "Рибен фест Бургас 2022", организиран от МИРГ Бургас-Камено в партньорство с община Бургас. Събитието се проведе в културно-туристически комплекс "Ченгене Скеле", официално бе открито…

Още информация УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ „РИБЕН ФЕСТ БУРГАС 2022″-„УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ“

Резюме от проведената в гр.Бургас работна среща на FAMENET и български МИРГ

На 16-17.06.2022 г. в хотел Аква, гр. Бургас се проведе първата работна среща за изграждане на капацитет, организирана от   FAMENET с български МИРГ-и, както и с представители на потенциални такива.Основни…

Още информация Резюме от проведената в гр.Бургас работна среща на FAMENET и български МИРГ

ПОКАНА за „РИБЕН ФЕСТ БУРГАС 2022“

МИРГ БУРГАС-КАМЕНО Ви кани на „РИБЕН ФЕСТ БУРГАС 2022“-„УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ“ с място на провеждане: "Курортно туристически комплекс Ченгене Скеле", Дати на провеждане: 17,18,19 Юни, 2022 Целта е…

Още информация ПОКАНА за „РИБЕН ФЕСТ БУРГАС 2022“

МИРГ „БУРГАС-КАМЕНО“, ОСЪЩЕСТВИ УЧЕБНО ПОСЕЩЕНИЕ НА КОЛЕГИ ОТ МИРГ „ГРАН КАНАРИЯ“

В периода 10-11.05.2022 г. представители на МИРГ „Бургас-Камено“, взеха участие в посещение с цел обмен на опит с МИРГ „Гран Канария“, Испания. ВТОРНИК  10 МАЙ По време на първия ден…

Още информация МИРГ „БУРГАС-КАМЕНО“, ОСЪЩЕСТВИ УЧЕБНО ПОСЕЩЕНИЕ НА КОЛЕГИ ОТ МИРГ „ГРАН КАНАРИЯ“

Проведе се обществено обсъждане на ПМДРА 2021-2027 и Доклад за екологична оценка

На 09.03.2022г. се проведе онлайн Обществено обсъждане на Доклада за екологична оценка на проект на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027. В него взеха участие представители на Местните инициативни…

Още информация Проведе се обществено обсъждане на ПМДРА 2021-2027 и Доклад за екологична оценка

Обява за конкурс за допълване списъка с външни експерти-оценители

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА БУРГАС – КАМЕНО Във връзка с изпълнение на проект № BG14MFOP001-4.002-0009 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас - Камено“, финансиран…

Още информация Обява за конкурс за допълване списъка с външни експерти-оценители

СТАРТИРА ПРИЕМ по Мярка 2.2 Продуктивни инвестиции в аквакултури

Обява за открита процедура чрез подбор на проекти https://youtu.be/jNIVGWt0sL0Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите…

Още информация СТАРТИРА ПРИЕМ по Мярка 2.2 Продуктивни инвестиции в аквакултури