Анализ на прилагането на ВОМР на национално ниво в рамките на ПМДР 2014-2020г.

УО на ПМДР публикува Анализ на прилагането на ВОМР на национално ниво в рамките на ПМДР 2014-2020г. Изтегли тук Водено от общностите местно развитиеВ периода 1991 – 2020 год. подходът…

Още информация Анализ на прилагането на ВОМР на национално ниво в рамките на ПМДР 2014-2020г.

Одобрени проекти по мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“

На 11.02.2021г. бяха подписани два тристранни Административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.043 "Диверсификация и нови форми на доход". Цел на мярката…

Още информация Одобрени проекти по мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“

FARNET: Инициативи на МИРГ в областта на водораслите

Европейският зелен пакт потвърждава значимостта на водораслите като хранителен продукт и като устойчив и алтернативен източник на протеин.

Още информация FARNET: Инициативи на МИРГ в областта на водораслите

Покана за заседание на УС 11.02.2021

ПОКАНА До членовете на Управителния съвет На СНЦ Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено На основание чл.37 от Устава на Сдружението и чл.7 (1) от Правила за работа на УС на…

Още информация Покана за заседание на УС 11.02.2021

Община Бургас: Проект „Повишаване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане целите на син растеж“

Специализиран робот ще бъде закупен от Община Бургас за подпомагане дейностите по опазване на природните ресурси и постигане целите на Синия растеж. Обща цел на проекта: Създаване на научна база…

Още информация Община Бургас: Проект „Повишаване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане целите на син растеж“

Рекордно количество боклук събраха край Бургаско езеро по повод Световния ден на влажните зони

Световния ден на влажните зони беше отбелязан от Сдружение на риболовците “Бургаски езера” и съмишленици с мащабна акция по почистване на еко зоните на езеро “Вая” на 07.02.2021г. Общо 170…

Още информация Рекордно количество боклук събраха край Бургаско езеро по повод Световния ден на влажните зони

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”, чл. 69 (3) от Регламент (ЕС) 508/2014. 04.02.2021 г.Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело…

Още информация СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19

Кръговата икономика, биологичното разнообразие и устойчивото управление на водите са сред приоритетите на португалското председателство на Съвета на ЕС, което започна от 1 януари 2021 г.

Изпълнението на Втория план за действие на ЕС за устойчиво и ефективно използване на ресурсите на кръговата икономика ще бъде основният екологичен приоритет на председателството, въпреки че всички останали приоритети…

Още информация Кръговата икономика, биологичното разнообразие и устойчивото управление на водите са сред приоритетите на португалското председателство на Съвета на ЕС, което започна от 1 януари 2021 г.

Световен ден на влажните зони 02.02.2021

По случай Световния ден на влажните зони Екипът на МИРГ Бургас-Камено организира информационно образователно посещение в ОУ Антон Страшимиров, гр. Бургас. В инициативата се включиха децата от 1ви Г клас…

Още информация Световен ден на влажните зони 02.02.2021

Покана за Общо събрание на 25.02.2021г.

ПОКАНА До членовете на Общо събрание  На СНЦ Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено На основание чл.26 ал.3 от ЗЮЛНЦ, чл.27 ал.3 от Устава на сдружението и във връзка с Решение…

Още информация Покана за Общо събрание на 25.02.2021г.