Актуален Устав на СНЦ „МИРГ Бургас-Камено“

На 09.03.2020г. бе проведено Общо Събрание на МИРГ Бургас-Камено, като една от основните точки бе осъвременяване и корекция на УСТАВА на сдружението. След надлежно вписване/отбелязване в Търговски Регистър, прилагаме и…

Още информация Актуален Устав на СНЦ „МИРГ Бургас-Камено“

Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка.

УПРАВЛЯВАЩИЯТ ОРГАН НА ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО 2014-2020 Г. ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА…

Още информация Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка.

ПОКАНА към членовете на УС на СНЦ „МИРГ Бургас-Камено“

ПОКАНА До членовете на Управителния съвет На СНЦ Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено   На основание чл.37 от Устава на Сдружението и с оглед на заповед РД-01-124/13.03.2020 на Министъра на…

Още информация ПОКАНА към членовете на УС на СНЦ „МИРГ Бургас-Камено“

Поради превантивни мерки се ограничава достъпът до офиса на МИРГ Бургас-Камено

ВАЖНО !   Уважаеми Дами и Господа,   Ограничава се достъпът до офиса поради хигиенни превантивни мерки. Всички документи единствено и само по електронен път на имейл office@flag-burgas.org. При извънредна…

Още информация Поради превантивни мерки се ограничава достъпът до офиса на МИРГ Бургас-Камено

До участниците в ОС на МИРГ Бургас-Камено

Уважаеми членове, Във връзка с мерки за превенция на заболяването от COVID-19-(коронавирус)молим всички, които ще присъстват на ОС на 09.03.2020 от 18.00 в ЦАУ Възраждане или техните пълномощници, да си осигурят лични…

Още информация До участниците в ОС на МИРГ Бургас-Камено

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ

Във връзка с изпълнение на проект № BG14MFOP001-4.002-0009 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас - Камено“, финансиран по ДБФП Договор за безвъзмездна финансова помощ…

Още информация КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ЕКСПЕРТИ-ОЦЕНИТЕЛИ

ПОКАНА от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност „МИРГ Бургас-Камено“

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА БУРГАС – КАМЕНО“   По решение на управителния съвет от 02.03.2020 г. на Сдружение с нестопанска цел…

Още информация ПОКАНА от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност „МИРГ Бургас-Камено“

Известие до кандидатсващи за обявените свободни длъжности в МИРГ Бургас-Камено

Екипа на МИРГ Бургас-Камено благодари на всички изпратили документи. Oдобрените кандидати ще бъдат информирани.

Още информация Известие до кандидатсващи за обявените свободни длъжности в МИРГ Бургас-Камено

Въпроси и отговори по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.041 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на МИРГ Бургас – Камено“

Въпроси и отговори

Още информация Въпроси и отговори по процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.041 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на МИРГ Бургас – Камено“

Покана за информационен ден

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА БУРГАС – КАМЕНО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОБЯВЕНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ Информационният ден ще се проведе на 29. 01.2020 г. (сряда) в…

Още информация Покана за информационен ден