ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО МЯРКА 1.1 “ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И НОВИ ФОРМИ НА ДОХОД НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ БУРГАС – КАМЕНО“

Процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.110 На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. и МИРГ Бургас-Камено публикуват…

Още информация ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО МЯРКА 1.1 “ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И НОВИ ФОРМИ НА ДОХОД НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ БУРГАС – КАМЕНО“

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО МЯРКА 2.2 “ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ БУРГАС – КАМЕНО“

Процедура чрез подбор на проекти № BG14MFOP001-4.109 На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. и МИРГ Бургас-Камено публикуват…

Още информация ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО МЯРКА 2.2 “ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ БУРГАС – КАМЕНО“
СТАРТИРА ПРИЕМ по мярка 508-1 Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ Бургас-Камено
кандидатствайте сега

СТАРТИРА ПРИЕМ по мярка 508-1 Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ Бургас-Камено

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.098 „РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ИДЕНТИЧНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ ОТ СВОМР НА МИРГ БУРГАС-КАМЕНО“ https://youtu.be/71tJVJZr4iYМИРГ Бургас-Камено и Дирекция „Морско дело и…

Още информация СТАРТИРА ПРИЕМ по мярка 508-1 Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ Бургас-Камено

Покана до членовете на Управителния съвет на МИРГ Бургас-Камено

ПОКАНА На основание чл.37 от Устава на Сдружението и чл.7 (1) от Правила за работа на УС на МИРГ Бургас-Камено, се свиква заседание на Управителния съвет на МИРГ Бургас-Камено на 15.11.2021г.…

Още информация Покана до членовете на Управителния съвет на МИРГ Бургас-Камено

Обществено обсъждане на документи по Мярка 5.4 на МИРГ Бургас-Камено

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.100 Мярка 5.4 „ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ“ НА МИРГ БУРГАС – КАМЕНО На основание чл. 26,…

Още информация Обществено обсъждане на документи по Мярка 5.4 на МИРГ Бургас-Камено

Обществено обсъждане на документи по Мярка 508-1 на МИРГ Бургас-Камено

https://www.youtube.com/watch?v=71tJVJZr4iY ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.098 „РАЗВИТИЕ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ ИДЕНТИЧНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ „БУРГАС – КАМЕНО“…

Още информация Обществено обсъждане на документи по Мярка 508-1 на МИРГ Бургас-Камено

Одобрена ИГРП 2022

МИРГ Бургас-Камено публикува одобрена Индикативна годишна работна програма за 2022 г.ИГРП дава насоки на кандидатите относно планираните срокове за прием на проектни предложения за 2022г. по всяка мярка от Стратегията…

Още информация Одобрена ИГРП 2022

Покана до членовете на МИРГ Бургас-Камено за провеждане на Общо Събрание

На основание чл. 27 ал.3 от Устава на сдружението и във връзка с Решение №5 от заседание на УС-ПРОТОКОЛ № 36/30.09.2021г., Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна…

Още информация Покана до членовете на МИРГ Бургас-Камено за провеждане на Общо Събрание

Покана до членовете на Управителния съвет на МИРГ Бургас-Камено

На основание чл.37 от Устава на Сдружението и чл.7 (1) от Правила за работа на УС на МИРГ Бургас-Камено, се свиква заседание на Управителния съвет на МИРГ Бургас-Камено на 30.09.2021г. от…

Още информация Покана до членовете на Управителния съвет на МИРГ Бургас-Камено

Обществено обсъждане на проект на ИГРП за 2022г.

ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2022г. НА МИРГ БУРГАС-КАМЕНО Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено публикува проект на Индикативна годишна работна програма за 2022 г. за обществено обсъждане и…

Още информация Обществено обсъждане на проект на ИГРП за 2022г.