УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ „РИБЕН ФЕСТ БУРГАС 2022″-„УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ“

УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ „РИБЕН ФЕСТ БУРГАС 2022″-„УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ“

В периода 17-19.06.2022 г. се проведе „Рибен фест Бургас 2022“, организиран от МИРГ Бургас-Камено в партньорство с община Бургас. Събитието се проведе в културно-туристически комплекс „Ченгене Скеле“, официално бе открито на 17.06.2022 г., с приветствие от представители на община Бургас, управляващия орган на ПМДР 2014-2020, ИАРА, МИРГ Бургас-Камено. Гости на събитието бяха представители на всички МИРГ от България, МИРГ от област Парнон и Атика, Гърция, представители на МИГ от България, УО на ПМДР, ИАРА и FAMENET (Европейската мрежа на рибарските групи).

По време на първия фестивален ден се проведе и конферентна част, в която взеха участие всички колеги от МИРГ в България, УО на ПМДР, FAMENET, колеги от МИГ, както и колегите от МИРГ Парнон и  МИРГ Атика. Темите, които се обсъдиха по време на конференцията, бяха свързани с примери за устойчивост на организациите МИРГ, представени бяха примери за добри практики в тази област от България, Гърция и други страни. Представени бяха проектните предложения, които община Бургас е реализирала на територията на туристическия комплекс, както и Транснационалния проект „Мрежа от инкубатори за син растеж“, в който МИРГ Бургас-Камено е партньор и стартира неговото изпълнение. Представена бе и фотографска изложба на морска тематика на бургаския фотограф Христо Анестев. 

По време на втория фестивален ден гостите на събитието имаха възможността да посетят остров „Света Анастасия“, както и да участват в кулинарно състезание по приготвяне на рибена чорба, което се радваше на голям успех. 

МИРГ Бургас-Камено иска да благодари на община Бургас, на екипа на фирмата подпомогнала организацията, на всички изложители, на персонала на културно-туристически комплекс „Ченгене скеле“, на всички колеги от МИРГ и МИГ взели участие, на УО на ПМДР, на FAMENET, на колегите от гръцките МИРГ и наши партньори и всички гости, които присъстваха на събитието.