Фестивалът „Здравей, море!“ в Крайморие

Стотици жители и гости на Крайморие се включиха в летния фестивал „Здравей, море“С турнир по плажен волейбол стартира фестивалът „Здравей, море!“ в „Крайморие“.  Десетки плажуващи и младежи се възползваха от…

Още информация Фестивалът „Здравей, море!“ в Крайморие

Обществено обсъждане: Споразумение за партньорство между Република България и Европейската комисия (ЕК) за програмен период 2021-2027 г.

На 15 юли 2021 г. от 10:00 ч. ще се състои обществено обсъждане на Споразумението за партньорство между Република България и Европейската комисия (ЕК) за програмен период 2021-2027 г. С…

Още информация Обществено обсъждане: Споразумение за партньорство между Република България и Европейската комисия (ЕК) за програмен период 2021-2027 г.

ФЕСТИВАЛ „ЗДРАВЕЙ, МОРЕ!“ 25 – 27 юни

Музика, стари български традиции, забавления и спорт ще са част от новия летен фестивал „Здравей, море!“, който ще се проведе от 25 до 27 юни в квартал „Крайморие“.  Празникът се…

Още информация ФЕСТИВАЛ „ЗДРАВЕЙ, МОРЕ!“ 25 – 27 юни

Надграждане на ИСУН

В модул "Е-управление на проекти", раздел "Финансов отчет" е въведена автоматизация при изчисляването на съотношението БФП/Собствено финансиране за всяка фактура, като въз основа на заложения по съответния бюджетен ред процент,…

Още информация Надграждане на ИСУН

Проведе се обучение с тема „Управление и отчитане на проекти по ПМДР 2014-2020“

Над 20 участници се включиха в двудневното обучение на МИРГ Бургас-Камено на тема "Управление и отчитане на проекти по ПМДР 2014-2020", което се проведе на 7 и 8 юни в…

Още информация Проведе се обучение с тема „Управление и отчитане на проекти по ПМДР 2014-2020“

Фондация БАИТ набира оферти за лабораторни анализи

Във връзка с дейността по Проучване на основните замърсители в популациите на бели пясъчни мидипо проект „Оценка на бели пясъчните миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina като важен…

Още информация Фондация БАИТ набира оферти за лабораторни анализи

BlueInvest Fund

Фондът BlueInvest е нова инициатива за акции, подкрепяща целта на политиката на ЕС за стимулиране на инвестициите в иновативната синя икономика. Този сектор може да играе важна роля в трансформацията…

Още информация BlueInvest Fund

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“: проект LeNetEco2

Бургаският университет „Проф. д-р Асен Златаров“ участва в създаването на платформа, отчитаща чистотата на реките, които се вливат от България в Черно море. Цялото име на проекта е „Създаване на…

Още информация Университет „Проф. д-р Асен Златаров“: проект LeNetEco2

FARNET: Дейности на МИРГ от ЕС за подкрепа опазване на биологичното разнообразие и възстановяване на морските и сладководни екосистеми

Казуси и добри практики от МИРГ в Полша, Финландия, Испания и Португалия.

Още информация FARNET: Дейности на МИРГ от ЕС за подкрепа опазване на биологичното разнообразие и възстановяване на морските и сладководни екосистеми

ЕК прие стратегически насоки за устойчив и конкурентоспособен европейски сектор на аквакултурите

Комисията прие нови стратегически насоки за повишаване на устойчивостта и конкурентоспособността на европейския сектор на аквакултурите. В насоките се предлага обща визия за Комисията, държавите членки и заинтересованите страни, насочена към развитието…

Още информация ЕК прие стратегически насоки за устойчив и конкурентоспособен европейски сектор на аквакултурите