ФЕСТИВАЛ „ЗДРАВЕЙ, МОРЕ!“ 25 – 27 юни

Музика, стари български традиции, забавления и спорт ще са част от новия летен фестивал „Здравей, море!“, който ще се проведе от 25 до 27 юни в квартал „Крайморие“.  Празникът се…

Още информация ФЕСТИВАЛ „ЗДРАВЕЙ, МОРЕ!“ 25 – 27 юни

Надграждане на ИСУН

В модул "Е-управление на проекти", раздел "Финансов отчет" е въведена автоматизация при изчисляването на съотношението БФП/Собствено финансиране за всяка фактура, като въз основа на заложения по съответния бюджетен ред процент,…

Още информация Надграждане на ИСУН

Проведе се обучение с тема „Управление и отчитане на проекти по ПМДР 2014-2020“

Над 20 участници се включиха в двудневното обучение на МИРГ Бургас-Камено на тема "Управление и отчитане на проекти по ПМДР 2014-2020", което се проведе на 7 и 8 юни в…

Още информация Проведе се обучение с тема „Управление и отчитане на проекти по ПМДР 2014-2020“

Фондация БАИТ набира оферти за лабораторни анализи

Във връзка с дейността по Проучване на основните замърсители в популациите на бели пясъчни мидипо проект „Оценка на бели пясъчните миди от видовете Donax trunculus и Chamelea gallina като важен…

Още информация Фондация БАИТ набира оферти за лабораторни анализи

FARNET: Дейности на МИРГ от ЕС за подкрепа опазване на биологичното разнообразие и възстановяване на морските и сладководни екосистеми

Казуси и добри практики от МИРГ в Полша, Финландия, Испания и Португалия.

Още информация FARNET: Дейности на МИРГ от ЕС за подкрепа опазване на биологичното разнообразие и възстановяване на морските и сладководни екосистеми

ЕК прие стратегически насоки за устойчив и конкурентоспособен европейски сектор на аквакултурите

Комисията прие нови стратегически насоки за повишаване на устойчивостта и конкурентоспособността на европейския сектор на аквакултурите. В насоките се предлага обща визия за Комисията, държавите членки и заинтересованите страни, насочена към развитието…

Още информация ЕК прие стратегически насоки за устойчив и конкурентоспособен европейски сектор на аквакултурите

ИАНМСП: Помощ за малки и средни предприятия чрез обучения и насърчаване дигитализацията

ИАНМСП и бизнес консултантите от Седем от Седем стартират поредица обучения. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия съвместно с компанията, специализирана в бизнес консултирането – „Седем от…

Още информация ИАНМСП: Помощ за малки и средни предприятия чрез обучения и насърчаване дигитализацията

Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на първа продажба на продукти от риболов

Дирекция „Обща политика в областта на рибарството“, МЗХГ публикува Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на първа продажба на продукти от риболов, с която може да се…

Още информация Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на първа продажба на продукти от риболов

ДОБРА ПРАКТИКА: Културно- туристически и етнографски комплекс „Ченгене- скеле“

ПАРТНЬОРСТВО И СИНЕРГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ Вероятно повечето от вас са виждали или чували слоугана на програмен период 2014-2020 : „Една посока, много възможности“. Това важи с пълна сила, гледайки…

Още информация ДОБРА ПРАКТИКА: Културно- туристически и етнографски комплекс „Ченгене- скеле“

FARNET: Добра практика от Словения

Операцията FISHEKO , обхващаща цялото крайбрежие на Словения, е проект, който предоставя на местните рибари комуникационно обучение и ги наема да провеждат кампания за повишаване на осведомеността относно вредите от…

Още информация FARNET: Добра практика от Словения