Одобрена ИГРП 2022

МИРГ Бургас-Камено публикува одобрена Индикативна годишна работна програма за 2022 г.

ИГРП дава насоки на кандидатите относно планираните срокове за прием на проектни предложения за 2022г. по всяка мярка от Стратегията на МИРГ Бургас-Камено.

Може да се запознаете с нея тук: ИГРП 2022