Възстановена е връзката между езеро Вая и Черно море

Работата по почистване на канала „Вая“ е в ход след спечелен проект на Областна администрация Бургас. Дейностите се финансират по процедура „Съвместни трансгранични инициативи за намаляване на отпадъци в Егейско…

Още информация Възстановена е връзката между езеро Вая и Черно море

Децентрализация и регионализация в България: към балансирано регионално развитие

Екипът на МИРГ Бургас-Камено взе участие в семинар за представяне на доклада на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие „Децентрализация и регионализация в България: към балансирано регионално развитие“, организиран съвместно…

Още информация Децентрализация и регионализация в България: към балансирано регионално развитие

Експертна дискусия: Възможности и предизвикателства пред българския риболовен сектор в Черно море

Изпълнителният директор на МИРГ Бургас-Камено, Неби Кехая, взе участие в експертната дискусия „Възможности и предизвикателства пред българския риболовен сектор в Черно море“ във връзка с доклад на г-н Иво Христов, член…

Още информация Експертна дискусия: Възможности и предизвикателства пред българския риболовен сектор в Черно море

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 10, ПАРАГРАФ 5 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 508/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 15 МАЙ 2014 ГОДИНА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

УО на ПМДР публикува Декларация по чл. 10, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за…

Още информация ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 10, ПАРАГРАФ 5 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 508/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 15 МАЙ 2014 ГОДИНА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

Стартира прием по процедура „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 1 „Насърчаване…

Още информация Стартира прием по процедура „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19“

Актуализация на Предварителна оценка за прилагане на Финансови инструменти по ПМДР 2014-2020 г.

УО на ПМДР публикува Актуализация на Предварителна оценка за прилагане на Финансови инструменти по ПМДР 2014-2020 г. , която може да видите ТУК.Значимостта на прилагането на подкрепа чрез финансови инструменти (ФИ)…

Още информация Актуализация на Предварителна оценка за прилагане на Финансови инструменти по ПМДР 2014-2020 г.

Анализ на прилагането на ВОМР на национално ниво в рамките на ПМДР 2014-2020г.

УО на ПМДР публикува Анализ на прилагането на ВОМР на национално ниво в рамките на ПМДР 2014-2020г. Изтегли тук Водено от общностите местно развитиеВ периода 1991 – 2020 год. подходът…

Още информация Анализ на прилагането на ВОМР на национално ниво в рамките на ПМДР 2014-2020г.

Одобрени проекти по мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“

На 11.02.2021г. бяха подписани два тристранни Административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.043 "Диверсификация и нови форми на доход". Цел на мярката…

Още информация Одобрени проекти по мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“

FARNET: Инициативи на МИРГ в областта на водораслите

Европейският зелен пакт потвърждава значимостта на водораслите като хранителен продукт и като устойчив и алтернативен източник на протеин.

Още информация FARNET: Инициативи на МИРГ в областта на водораслите

Покана за заседание на УС 11.02.2021

ПОКАНА До членовете на Управителния съвет На СНЦ Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено На основание чл.37 от Устава на Сдружението и чл.7 (1) от Правила за работа на УС на…

Още информация Покана за заседание на УС 11.02.2021