СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.065 „ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ” ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „БУРГАС – КАМЕНО“

Мярка на 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури” https://www.youtube.com/watch?v=e9b5AQi56yMДирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР)…

Още информация СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.065 „ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ” ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „БУРГАС – КАМЕНО“

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.066 “ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ БУРГАС – КАМЕНО“

Mярка 2.2 “Продуктивни инвестиции в аквакултурите“ https://www.youtube.com/watch?v=jNIVGWt0sL0Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят…

Още информация СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.066 “ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ БУРГАС – КАМЕНО“

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.062 “РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ, РИБНИ БОРСИ И ПОКРИТИ ЛОДКОСТОЯНКИ ” ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „БУРГАС – КАМЕНО“

Mярка 1.8 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки” Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020…

Още информация СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.062 “РИБАРСКИ ПРИСТАНИЩА, КЕЙОВЕ ЗА РАЗТОВАРВАНЕ, РИБНИ БОРСИ И ПОКРИТИ ЛОДКОСТОЯНКИ ” ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „БУРГАС – КАМЕНО“

Несъответствия и често допускани грешки при възлагане на обществени поръчки

В тази статия ще представим често допусканите грешки на бенефициенти и несъответствия при възлагане на обществени поръчки (процедури по ЗОП и ПМС 160/2016г.) в хода на изпълнение на проекти, финансирани…

Още информация Несъответствия и често допускани грешки при възлагане на обществени поръчки

УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ –BG14MFOP001-4.042 “ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ БУРГАС – КАМЕНО“

11.09.2020 г. Списък на проектните предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура за подбор на проекти №BG14MFOP001-4.042  “Продуктивни инвестиции в аквакултурите на територията на МИРГ…

Още информация УО НА ПМДР ПУБЛИКУВА СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ –BG14MFOP001-4.042 “ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ БУРГАС – КАМЕНО“

Покана до членовете на Управителния съвет на МИРГ Бургас-Камено

На основание чл. 37 от Устава на Сдружението и чл. 7 (1) от Правила за работа на УС на МИРГ Бургас-Камено , се свиква заседание на Управителния съвет на МИРГ…

Още информация Покана до членовете на Управителния съвет на МИРГ Бургас-Камено

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите

С предвидените изменения и допълнения в Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) се цели по-прецизно и ефективно прилагане на общата политика в областта на рибарството и уреждане на отношенията, свързани…

Още информация Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за рибарството и аквакултурите

Втората национална среща на местните инициативни рибарски групи

Представители на Местните инициативни рибарски групи от цялата страна се събраха в курорта Боровец, за да вземат участие в Националната среща. Във форума взеха участие и представители на Изпълнителна агенция…

Още информация Втората национална среща на местните инициативни рибарски групи

Указания: подаване на искане за окончателно плащане по процедури за подкрепа на производители (мярка 2.6) и преработватели (5.4) за преодоляване последиците от COVID-19

УКАЗАНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТИРАНЕ И ДЕТАЙЛИЗИРАНЕ НА ПРОЦЕСИТЕ И ДОКУМЕНТИТЕ ПРИ ПОДАВАНЕ НА ИСКАНЕ ЗА ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ ПО ПРОЕКТИТЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-2.014 „ПОДКРЕПА ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА РИБА…

Още информация Указания: подаване на искане за окончателно плащане по процедури за подкрепа на производители (мярка 2.6) и преработватели (5.4) за преодоляване последиците от COVID-19