МИРГ Бургас-Камено представи своята дейност пред група съветници от Общински съвет Бургас

На 13.05.2019 г. екипът на Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено представи дейностите, които извършва пред група общински съветници. Присъстващите бяха запознати с мерките, които ще бъдат открити за кандидатстване през…

Още информация МИРГ Бургас-Камено представи своята дейност пред група съветници от Общински съвет Бургас

Удължаване на първоначалния срок за събиране на оферти по обществена поръчка с предмет „Доставка на автомобил за нуждите наМестна инициативна рибарска група Бургас – Камено

Удължаване на първоначалния срок за събиране на оферти по обществена поръчка с предмет „Доставка на автомобил за нуждите на Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено“

(още…)

Още информация Удължаване на първоначалния срок за събиране на оферти по обществена поръчка с предмет „Доставка на автомобил за нуждите наМестна инициативна рибарска група Бургас – Камено

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.005 „ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ“ В МИРГ „БУРГАС – КАМЕНО“

Мярка 5.4 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ в МИРГ „Бургас – Камено“, в изпълнение на процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите…

Още информация ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.005 „ПРЕРАБОТВАНЕ НА ПРОДУКТИТЕ ОТ РИБОЛОВ И АКВАКУЛТУРИ“ В МИРГ „БУРГАС – КАМЕНО“

Промяна в Индикативната годишна работна програма за 2019г. на МИРГ Бургас-Камено

Уведомяваме Ви, че е променена Индикативната годишна работна програма за 2019 г. на Местната инициативна рибарска група Бургас-Камено. ИГРП 2019г.

Още информация Промяна в Индикативната годишна работна програма за 2019г. на МИРГ Бургас-Камено

ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ПО ПМДР 2014-2020

    Екипът на МИРГ Бургас-Камено взе участие в Информационно събитие, организирано от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020. То се проведе на 12.03.2019 г. в гр.Варна. Експертите от…

Още информация ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ ПО ПМДР 2014-2020

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИРГ БУРГАС-КАМЕНО

  До членовете на „Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено“   ПОКАНА от Управителния съвет на Сдружение с нестопанска цел в общественополезна дейност „МИРГ Бургас-Камено“ На основание чл. 26…

Още информация ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИРГ БУРГАС-КАМЕНО

СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ БУРГАС-КАМЕНО Е КОРИГИРАНА

На 04.12.2018г. се проведе годишното общо събрание на членовете на МИРГ Бургас-Камено. Дневният ред включваше: 1. Промяна в Стратегията за ВОМР; 2. Приемане на бюджет за 2019 г.; 3. Освобождаване…

Още информация СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ БУРГАС-КАМЕНО Е КОРИГИРАНА

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИРГ БУРГАС-КАМЕНО

До членовете на СНЦ „Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено“   ПОКАНА за  Общо събрание Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено“ кани всички членове…

Още информация ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИРГ БУРГАС-КАМЕНО

ОДОБРЕНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2019 Г. НА МИРГ БУРГАС-КАМЕНО

  МИРГ Бургас-Камено Ви уведомява, че е одобрена Индикативната годишна работна програма за 2019 г. Мерките, по които могат да кандидатстват заинтересованите фирми и сдружения са следните: МЯРКА 1.1. “ДИВЕРСИФИКАЦИЯ…

Още информация ОДОБРЕНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2019 Г. НА МИРГ БУРГАС-КАМЕНО