Възстановена е връзката между езеро Вая и Черно море

Работата по почистване на канала „Вая“ е в ход след спечелен проект на Областна администрация Бургас.
Дейностите се финансират по процедура „Съвместни трансгранични инициативи за намаляване на отпадъци в Егейско и Черно море (Seas without waste)”, от Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег – ИПП България – Турция 2014-2020 г. Партньори са Областна администрация Бургас и Областна администрация Енез, Турция.

Съоръжението, което години наред е наводнявало складове и пътища, днес е напълно почистено. Изграден е и прилежащ път – 261 м, който го прави достъпен за любителите на риболова и осигурява бъдещето почистване и обслужване. С втория етап на почистване е възстановена връзка между канала и езерото. Това е важно за бургаските гребци, чиято база се намира на самия канал. Дълги години, поради голямото затлачване и растителността, гребците
са нямали възможност да тренират на терен.
По време на почистването са премахнати 1900 куб.м тиня и битови отпадъци, стари бетонови фундаменти, които са образували допълнителен праг в средата на канала, а от там и до допълнително затлачване. Съоръжението вече има Акт 16.Проектът е с продължителност 24 месеца и ще приключи през 2021 г. с инициативи по почистване, информационни кампании с екологична насоченост.

 

Източник: www.burgas.bg