Експертна дискусия: Възможности и предизвикателства пред българския риболовен сектор в Черно море

Изпълнителният директор на МИРГ Бургас-Камено, Неби Кехая, взе участие в експертната дискусия „Възможности и предизвикателства пред българския риболовен сектор в Черно море“ във връзка с доклад на г-н Иво Христов, член на ЕП. Събитието се проведе на 24.02.2021 от 10:00ч. дигитално, чрез платформата Zoom. 

В нея се включиха г-н Константин Петров от Генерална комисия по рибарството за Средиземно море, Председателя на Консултативен съвет за Черно море, д-р Йордан Господинов, доц. д-р Маруся Любчева – бивш член на ЕП и основател на Черноморския институт, както и представители на Технически университет Варна, Институт по рибни ресурси, Институт по океанология към БАН. В срещата взеха участие и г-н Нелко Йорданов, Изпълнителен директор на МИРГ Шабла – Каварна – Балчик, и г-н Янко Янков – член на комитет по наблюдение на ОП Морско дело и рибарство.

Бяха изказани важни неща, които имат място в доклад на Европейския парламент относно рибарството в Черно море.

„Изключителните икономически зони на България и Румъния съставляват само 15% от акваторията на Черно море. Това означава, че водите му, които попадат в юрисдикцията на ЕС, са силно свързани с води, които са извън нея. В тази връзка за ефективно управление на рибните ресурси е изключително важно да се търси конструктивен и активен диалог с всички други държави с излаз на Черно море (Турция, Русия, Украйна и Грузия), както и с Република Молдова, която макар да няма пряк излаз на Черно море, територията ѝ попада във водосборния му басейн и респективно също оказва влияние върху екологичния баланс и развитието му“, гласи докладът.