Експертна дискусия: Възможности и предизвикателства пред българския риболовен сектор в Черно море

Изпълнителният директор на МИРГ Бургас-Камено, Неби Кехая, взе участие в експертната дискусия „Възможности и предизвикателства пред българския риболовен сектор в Черно море“ във връзка с доклад на г-н Иво Христов, член…

Още информация Експертна дискусия: Възможности и предизвикателства пред българския риболовен сектор в Черно море

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 10, ПАРАГРАФ 5 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 508/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 15 МАЙ 2014 ГОДИНА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

УО на ПМДР публикува Декларация по чл. 10, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 508/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 година за Европейския фонд за…

Още информация ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 10, ПАРАГРАФ 5 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 508/2014 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 15 МАЙ 2014 ГОДИНА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

Стартира прием по процедура „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19“

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 1 „Насърчаване…

Още информация Стартира прием по процедура „Подкрепа за собственици на риболовни кораби и рибари за преодоляване на икономическите последствия от избухването на COVID-19“

Актуализация на Предварителна оценка за прилагане на Финансови инструменти по ПМДР 2014-2020 г.

УО на ПМДР публикува Актуализация на Предварителна оценка за прилагане на Финансови инструменти по ПМДР 2014-2020 г. , която може да видите ТУК.Значимостта на прилагането на подкрепа чрез финансови инструменти (ФИ)…

Още информация Актуализация на Предварителна оценка за прилагане на Финансови инструменти по ПМДР 2014-2020 г.

Анализ на прилагането на ВОМР на национално ниво в рамките на ПМДР 2014-2020г.

УО на ПМДР публикува Анализ на прилагането на ВОМР на национално ниво в рамките на ПМДР 2014-2020г. Изтегли тук Водено от общностите местно развитиеВ периода 1991 – 2020 год. подходът…

Още информация Анализ на прилагането на ВОМР на национално ниво в рамките на ПМДР 2014-2020г.

Одобрени проекти по мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“

На 11.02.2021г. бяха подписани два тристранни Административни договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура за подбор на проекти BG14MFOP001-4.043 "Диверсификация и нови форми на доход". Цел на мярката…

Още информация Одобрени проекти по мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“

FARNET: Инициативи на МИРГ в областта на водораслите

Европейският зелен пакт потвърждава значимостта на водораслите като хранителен продукт и като устойчив и алтернативен източник на протеин.

Още информация FARNET: Инициативи на МИРГ в областта на водораслите

Покана за заседание на УС 11.02.2021

ПОКАНА До членовете на Управителния съвет На СНЦ Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено На основание чл.37 от Устава на Сдружението и чл.7 (1) от Правила за работа на УС на…

Още информация Покана за заседание на УС 11.02.2021

Община Бургас: Проект „Повишаване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане целите на син растеж“

Специализиран робот ще бъде закупен от Община Бургас за подпомагане дейностите по опазване на природните ресурси и постигане целите на Синия растеж. Обща цел на проекта: Създаване на научна база…

Още информация Община Бургас: Проект „Повишаване на знанията за морската околна среда за устойчиво управление на морските ресурси и постигане целите на син растеж“

Рекордно количество боклук събраха край Бургаско езеро по повод Световния ден на влажните зони

Световния ден на влажните зони беше отбелязан от Сдружение на риболовците “Бургаски езера” и съмишленици с мащабна акция по почистване на еко зоните на езеро “Вая” на 07.02.2021г. Общо 170…

Още информация Рекордно количество боклук събраха край Бургаско езеро по повод Световния ден на влажните зони