FARNET: Добра практика от Словения

Операцията FISHEKO , обхващаща цялото крайбрежие на Словения, е проект, който предоставя на местните рибари комуникационно обучение и ги наема да провеждат кампания за повишаване на осведомеността относно вредите от пластмасите за еднократна употреба в морските дейности.
 
МИРГ Istria покрива цялото словенско крайбрежие. На тези 42 км приблизително 80 рибари извършват своите дейности. Малкият размер на района се превръща в проблем през лятото и през уикендите, тъй като към рибарите се присъединяват други туристически кораби, както e и на много места у нас.
 
Тези дейности водят до замърсяване на морската среда и това кара местна рибарска общност да кандидатства за средствата на МИРГ Истрия, за да се справи с недостатъчното пространство както за риболовни, така и за развлекателни дейности и с проблема със замърсяването с пластмаса.
Бенефициентът е реализирал пет обучения безплатно за почти 30 местни рибари.
 
Обучението не само се фокусира върху тази конкретна инициатива, но също така включва няколко теми, които могат да помогнат на рибарите да разнообразят собствените си дейности, като например да предлагат туристически обиколки.
 
Общ бюджет: 215 890 EUR
Принос на ЕС: 149 467,5 EUR
ЕФМДР: 149 467,5 EUR
Друго публично финансиране: 49 822,5 EUR
Национално финансиране: 49 822,5 EUR
Собствено финансиране: 16 600 EUR
 
 
Част от мерките от Стратегията ВОМР на МИРГ Бургас-Камено също предоставят финансиране за подобни дейности.
Свържете се с нас за повече информация:
office@flag-burgas.org
+359 879 822 369