Рибарския сектор в Дания получава допълнителни 123 млн. евро от ЕФМДР

Дребномащабният крайбрежен риболов ще получи по-голяма подкрепа чрез споразумение, постигнато в Парламента на Дания за разпределяне на финансирането от ЕС.

В рамките на широко политическо споразумение датският парламент се съгласи да разпредели 917 милиона датски крони (123 милиона евро) за датските риболовни дейности, за да подкрепи изпълнението на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за 2021—2023 г. Пакетът включва 138,3 милиона датски крони за по-екологосъобразно рибарството, например да се разработят електрически риболовни кораби и аквакултури, базирани на сушата. Обучението на рибарите и дистанционното електронно наблюдение на рибарството, REM, ще получат 204,6 милиона датски крони.
Датският риболов се радва на силна подкрепа от всички партии в парламента. Всички страни се договориха да развиват датския риболов в по-екологична и по-устойчива посока. В подкрепа на развитието парламентът реши да разпредели почти 917 милиона датски крони от Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) за периода 2021—2023 г., според съобщение за медиите на  Министерството на храните, Земеделието и рибарството на Дания.

Екологосъобразни и устойчиви инициативи

Споразумението води и до разпределянето на 436,8 милиона датски крони за редица екологосъобразни и устойчиви инициативи. Това е например за разработването и изпитването на по-екологосъобразни технологии, нови риболовни методи, разработване на риболовни съоръжения, реки за възстановяване и подобрения в областта на околната среда и климата в сектора на аквакултурите.

Освен това са заделени средства за справяне с въпроса за тюлените и корморани, които унищожават улова на рибарите. Споразумението също така засилва усилията срещу призрачните мрежи като се отделят средства за подкрепа и развитие на близък крайбрежен риболов в полза на по-малките общности. Датските сдружения за рибарство също ще могат да получават подкрепа за насърчаване на продажбата на риба.

Министърът на рибарството Rasmus Prehn (социалдемократи) приветства доброто сътрудничество, което съществуваше по време на преговорите, на което се взе решение на парламента:

Радвам се, че постигнахме такова широко споразумение, където заедно даваме историческа сума директно в подкрепа на по-екологосъобразен риболов. Всички ние сме започнали преговори с амбиция да помогнем на рибарството да се развива в устойчива и по-благоприятна за климата посока, така че датските рибари да са по-добре подготвени за предизвикателствата на бъдещето. Бих искал да благодаря на страните за тяхната ангажираност и сътрудничество. Това е най-доброто от демокрацията„, каза министърът.

Торстен Шак Педерсен, говорител за рибарски сектор на Venstre (Либералната партия) каза: „За Венстре е важно споразумението да насърчава зеления преход както в рибарството, така и в аквакултурите. Датските позиции на сила получават помощ за зелен преход. Същевременно се гарантира разумно усилие за крайбрежния риболов и за развитието на нови и по-щадящи съоръжения. И накрая, за Либералната партия беше важно да се даде приоритет и на усилията за насърчаване на продажбата на датска продукция от риба и аквакултури.“

Рене Кристенсен, докладчик по риболова за Датската народна партия, DF: „Датската народна партия е наистина щастлива, че сега стигнахме до споразумение в областта на риболова за 300 милиона датски крони годишно. Особено доволни сме, че сега има споразумение относно проблема с тюлените и корморани в датските води. Сега се отделят средства, за да можем да намерим и някои решения.“

Подкрепа за дребномащабен риболов с ниско въздействие

Расмус Нордкувист, докладчик по риболова за Социалистическа народна партия, СФ, заяви: „В СФ сме доволни, че споразумението подкрепя крайбрежния риболов с ниско въздействие и завежда изменението на климата на риболовния флот.“

Пер Ларсен, говорител на консерваторите по рибарство, заяви: „Ние, консерваторите, поставихме ударението върху насърчаването на зеления преход, намаляването на емисиите на CO2, както и осигуряването на съоръжения в по-малките пристанища и инвестирането в крайбрежния риболов. Също така поставихме силен акцент върху насърчаването на предлагането на риба, което може да допринесе за подобряване на общественото здраве.

Каспер Руг, докладчик по риболова за социалдемократите, заяви: „Наистина съм доволен, че такова широко мнозинство в Фолкетинга се съгласява да засили развитието на крайбрежния риболов и ниското въздействие върху природата. По-конкретно, ние отделяме средства за създаване на по-добри съоръжения в по-малките пристанища, където крайбрежните риби се разтоварват, така че за рибарите да бъде по-лесно да продават своя улов в полза както на рибарите, така и за потребителите. Тя е полезна и за местните общности, които се възползват в голяма степен от добре функциониращ и здравословен крайбрежен риболов“

Сюзън Кронборг, докладчик по риболова в радикалната левица: „Радикалната левица е много щастлива по-специално, че средствата на ЕС са приоритизирани за щадящ риболов и щадящи риболовни принадлежности. А радикалната левица се гордее, че е била предоставена подкрепа от ЕС по такъв начин , че ако има измама, ако има отклонение от данъчно облагане, ако има данъчно убежище – тогава оттегляме подкрепата – обратно към общия фонд.“

Сьорен Ежеке Расмусен, докладчик по списъка на единството (Червено-зелен алианс): „Списъкът на единството даде приоритет на крайбрежния риболов с ниско въздействие в преговорите. Очакваме също така подобряване на контрола на рибарството и нещо ново- ще започне почистването от изгубените риболовни уреди, ще се подкрепи повторното зареждане на змиорка и търговското използване на морски водорасли. Рибните стопанства не получават и стотинка, но в замяна има средства за развитие на рибовъдството на сушата.“