SSF Uni: Университет за дребномащабен риболов

Университетът за дребномащабен риболов (SSF University) е насочен към рибари за изграждане на капацитет по избрани теми, за споделяне на знания и за насърчаване на обмена на най-добри практики в целия Средиземноморски и Черноморски регион.Тази инициатива отговаря на препоръките в Регионалния план за действие за дребномащабния риболов в Средиземно и Черно море (RPOA-SSF), за да предложи подкрепа на дребните риболовци и риболовците за по-нататъшно развитие на техния капацитет и умения по отношение на устойчив дребномащабен риболов и поминък. По-специално, параграф 39 д от RPOA-SSF призовава страните към:

„Улесняване на възможностите за образование и обучение за мъже и жени от сектора на рибарството, като например летните университети, насочени към развиване на специфични за рибарството умения, познания за политиката (рибарство, околна среда) и по-специално знания и иновативни решения и технологични разработки“.

Курсовете от програмата за 2021 г. са съобразени с основните теми на RPOA-SSF, като всяка се състои от поредица от 1,5-2-часови семинари по специфични проблеми. Семинарите са предназначени да предложат на дребните рибари и риболовци от целия регион възможност да споделят добри практики и да се учат един от друг. В светлината на пандемията COVID-19 се предвижда всички курсове на университета за 2021 г. да се провеждат виртуално. След като пътуването ще бъде възможно отново, бъдещите курсове на университета SSF ще имат за цел също така да насърчават обмен между партньори чрез посещения на място.

Май – юли 2021 г. | Насърчаване на силни и иновативни вериги за създаване на стойност за дребномащания риболов

Септември 2021 | Достоен труд и социална защита

Октомври 2021 | Подходи за управление на участието

Ноември 2021 | Сътрудничество между дребни рибари и учени: стратегия за подобряване на научните изследвания, събирането на данни и управлението на риболова

Декември 2021 | Дребномащабни рибари: пазители на променящата се морска среда

Всички курсове на университета през 2021 ще се провеждат онлайн. Конкретни инструкции за достъп до курса, включително данни за включване, ще бъдат споделени с регистрираните участници в дните преди началото на всеки курс.

Превод ще бъде осигурен за всички курсове по арабски, английски, френски и испански. Допълнителни езици могат да бъдат добавени, в зависимост от интереса и езиковите нужди на регистрираните участници.

За да се регистрирате за участие, трябва да попълнете и изпратете онлан формуляр.

МИРГ Бургас-Камено може да ви съдейства при интерес за участие. Свържете се с нас на имел office@flag-burgas.org или тел. +359 879 822 369

Платформата „Приятели на дребно-мащабния риболов“ координира изпълнението на университета SSF, като осигурява стратегическо ръководство и техническа подкрепа, ако е необходимо, на различните включени курсове.

Членове са:

Управителният комитет ще разгледа заявленията за участие и ще оцени допустимостта на кандидатите. Ако има повече кандидати от наличните места в конкретен семинар / курс за обучение, Управителният комитет си запазва правото да избира участници въз основа на оценка на значението на избрания курс за работата на кандидата. Ще се търси и географски и полов баланс между обучаемите по програмата на SSF University.