ИАНМСП: Помощ за малки и средни предприятия чрез обучения и насърчаване дигитализацията

ИАНМСП и бизнес консултантите от Седем от Седем стартират поредица обучения.

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия съвместно с компанията, специализирана в бизнес консултирането – „Седем от седем“, стартира безплатно обучение, насочено към производителите от сектора на МСП, които ще представи най-ефективните методи за ценообразуване и управление на разходите.

„Управленско счетоводство – управление на разходи и ценообразуване за малки и средни предприятия“ ще стартира на 2 юни, сряда, като в три поредни онлайн сесии в рамките на три седмици ще даде детайлна информация относно:

I. Управление разходи:

Различни разходи с различно предназначение и поведение. Разпознаването на разходите по видове и отнасянето им към конкретна група е базовото решение за правилната калкулация на себестойност и цени.

CVP (cost – volume – profit) и Break Even Point анализи

Връзката между разходите, обема и печалбата като инструмент за оценка на финансовите решения на мениджмънта.

II. Разпределение на разходите по продукти / услуги:

Разпределението на разходите по групи –  важна стъпка за финансова оптимизация.

Създаване на алгоритъм за калкулиране:

Създаването на алгоритъм – математическо моделиране на процеса. Тук търсим правилната база за отнасяне на видовете разходи към произвежданите от вас стоки или услуги.

III. Управление на цени и отстъпки

Ценови стратегии в продуктови категории – лукс, премиум, среден клас, нисък и супер нисък.

Софтуерни решения за управление на разходи и цени

Софтуерни решени за управление на себестойност, цени и разходи.

По време на обучението представителите на МСП ще получат отговор на въпросите:

– В каква степен управленското счетоводство може да подпомогне финансовите решения на мениджмънта?

– Кои са източниците на разходите, как да ги селектираме по групи?

– Какви видове калкулации има и как да ги използваме?

– Какви софтуерни решения да използваме за целите на мениджмънта при управлението на разходи и цени?

Сесиите ще се проведат на 2, 9 и 16 юни от 15.00 до 17.00 часа изцяло онлайн.

Участието на производители е напълно безплатно и достъпно чрез регистрация тук: 

Финансова подкрепа и бизнес предимства

Икономиката на страната е тясно свързана с развитието на малкия и среден бизнес, който в контекста на създалата се пандемична обстановка, е изправен пред много предизвикателства, свързани с ограничената възможност за реализиранетмаркетинг дейности и активна комуникация с потенциални клиенти.

Инициативата “Успешни заедно. Развий своя бизнес онлайн.”, организирана съвместно от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, CloudCart®, Банка ДСК и Mastercard®, е движена от общата мисия да подкрепи предприемачите, производителите и търговците в България в условията на кризисната икономическа ситуация.

Ако дигитализацията на бизнесите доскоро бе препоръчителна за развитието им, то в сегашния контекст на ограничения, тя се превърна в ключова стъпка за оцеляването им. Затова, конкретната цел на инициативата е да даде възможност на 130 собственици на малък и среден бизнес да стартират успешно бизнеса си онлайн – безплатно и с необходимата експертна подкрепа.

Кандидатури могат да подадат всички предприемачи без ограничение.

Независимо дали:

  • сте стартиращ бизнес и още нямате сайт
  • притежавате онлайн магазин, но не сте доволни и искате да мигрирате на друга платформа

Източник: https://www.sme.government.bg/