Надграждане на ИСУН

В модул „Е-управление на проекти“, раздел „Финансов отчет“ е въведена автоматизация при изчисляването на съотношението БФП/Собствено финансиране за всяка фактура, като въз основа на заложения по съответния бюджетен ред процент, с който се финансира определен разход, потребителят въвежда единствено общата стойност на дадената фактура, а системата автоматично я разпределя между БФП и Собствено финансиране.

 

Извършена е и актуализация в модул „Потребители“ на ИСУН. С новата функционалност на системата и с новите права за достъп потребителите от МИГ/МИРГ ще имат възможност за преглед във вътрешната среда на системата на договорите и подадените отчети на своите бенефициенти, като по този начин се улеснява достъпът до проектите изпълнявани на територията на съответната МИГ/МИРГ.

 

ИСУН 2020 се поддържа от дирекция „Централно координационно звено” в администрацията на Министерския съвет. Вашите въпроси може да изпращате на електронен адрес: support2020@government.bg