FARNET: Проведе се семинар на тема „Устойчиви крайбрежни общности“

По инициатива на DGMare/ ГД „Морско дело и рибарство“ на 16-18 ноември се проведе 13-ият и последен транснационален семинар FARNET за МИРГ. 

Фокусиран върху устойчиви крайбрежни общности, семинарът имаше две основни направления. Първо, той показа иновативни проекти от периода 2014-2020 г. и как те са допринесли за изграждането на икономическа, социална и екологична устойчивост в районите на МИРГ. Второ, той предложи на МИРГ възможност да обменят и да се подготвят за бъдещето, с особен акцент върху теми, включително цифровизация, социални иновации и биоразнообразие. 

В комбинация двете направления на семинара подчертаха инструменти, стари и нови, за МИРГ да адаптират и подготвят следващите си стратегии за местно развитие в съответствие с бъдещите предизвикателства и възможности, свързани със синята икономика.

Всички материали от семинара можете да видите на следния линк:

https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/cms/farnet2/news-events/events/transnational-seminars/resilient-coastal-communities-transnational-flag-seminar_en 

Записи на проведения семинар са налични в канала на FARNET в YouTube:  theFARNETchannel