Финансов продукт от Фонда на фондовете за сектор “Рибарство и аквакултури”

Финансов продукт от Фонда на фондовете за сектор “Рибарство и аквакултури”
Фонд мениджър на финансови инструменти в България (Фонд на фондовете) предоставя възможността за предприятията, разположени на територията на МИРГ, да се възползват от специално подготвения за сектора финансов продукт „Индивидуална гаранция по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020“. Инструментът е насочен към фирми с дейност в рибовъдството, аквакултурите и преработката на риба и рибни продукти, за инвестиции в дейности по мерки 2.2. Продуктивни инвестиции в аквакултурите в Сектори „Рециркулационни системи“ и „Изграждане на нови, както и разширяване и модернизация на съществуващи аквакултурни стопанства“; 2.3. Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури; 4.2. Изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие (ВОМР); 5.4. Преработване на продуктите от риболов и аквакултури.
Предвиденият ресурс в размер на 5.25 млн. лв. предоставя подкрепа под формата на индивидуални гаранции за банки в страната, които отпускат кредитиране за устойчиви и жизнеспособни проекти на предприятията в сектора. Размерът на кредита, за който се предоставя гаранционно покритие е до 1 млн. лв., като са допустими както самостоятелни кредити, така и кредити, допълващи безвъзмездна помощ по проекти от ПМДР 2014-2020. Срокът на кредитите е от 12 до 120 месеца.
До 31.03.2023 г., или до изчерпване на публичния ресурс, заинтересованите страни могат да кандидатстват за финансиране във всяка банка, която е сключила или ще сключи Рамково гаранционно споразумение с Фонда на фондовете за изпълнение на финансовия инструмент.
Информация за продукта е достъпна в сайта ни тук и в информационната брошура, която изпращаме приложена към този имейл. Подробно представяне на инструмента можете да откриете и във видеозаписа от среща на Фонда на фондовете с фирми от сектора 👉🏻 https://www.youtube.com/watch?v=fe-_-1Uek6w&feature=youtu.be

За повече информация, моля, потърсете ни на телефон 02 / 801 40 50, или ни пишете на bap@fmfib.bg, office@flag-burgas.org или на място в офиса на МИРГ “Бургас-Камено”