Покана до членовете на СНЦ „МИРГ Бургас-Камено“

Уважаеми членове, На свое заседание, проведено на 14.05.2020г., УС на сдружението взе решение за провеждане на Общо събрание.С оглед на извънредната епидимиологична обстановка,  събранието ще се проведе на 02.06.2020г., от…

Още информация Покана до членовете на СНЦ „МИРГ Бургас-Камено“

Имате идея за развитие с рибарство и аквакултури – МИРГ Бургас-Камено ще ви помогне да подготвите проекта си за финансиране

Имате желание да се развивате в сектор Рибарство и аквакултури? Искате да финансирате проекта си, но не знаете как? СНЦ МИРГ Бургас-Камено е сдружение, работещо в обществена полза и може…

Още информация Имате идея за развитие с рибарство и аквакултури – МИРГ Бургас-Камено ще ви помогне да подготвите проекта си за финансиране

Покана до членовете на УС на СНЦ МИРГ Бургас-Камено

ПОКАНАДо членовете на Управителния съветНа СНЦ Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено покана за събрание на УС за 05.05.2020

Още информация Покана до членовете на УС на СНЦ МИРГ Бургас-Камено

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.044 „НАСЪРЧАВАНЕ НА НОВИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА АКВАКУЛТУРИ, РАЗВИВАЩИ УСТОЙЧИВИ АКВАКУЛТУРИ“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „БУРГАС – КАМЕНО“

https://www.youtube.com/watch?v=6gCxsuY3KOA Мярка 2.3 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020…

Още информация СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.044 „НАСЪРЧАВАНЕ НА НОВИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА АКВАКУЛТУРИ, РАЗВИВАЩИ УСТОЙЧИВИ АКВАКУЛТУРИ“ ОТ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИРГ „БУРГАС – КАМЕНО“

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.043 „ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И НОВИ ФОРМИ НА ДОХОД“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ „БУРГАС – КАМЕНО“

https://www.youtube.com/watch?v=WzccyDj4wIo СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.043 „ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И НОВИ ФОРМИ НА ДОХОД“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ "БУРГАС – КАМЕНО" мярка 1.1 “Диверсификация и…

Още информация СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.043 „ДИВЕРСИФИКАЦИЯ И НОВИ ФОРМИ НА ДОХОД“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ „БУРГАС – КАМЕНО“

МИРГ „Бургас-Камено“ с първи четири подписани договора по проектни предложения за предоставяне на БФП по процедура BG14MFOP001-4.030 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас – Камено”

      На 07.01.2020 г. приключи приема на проектни предложения по мярка 508-1 030 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ“ от Стратегията за водено от общностите местно…

Още информация МИРГ „Бургас-Камено“ с първи четири подписани договора по проектни предложения за предоставяне на БФП по процедура BG14MFOP001-4.030 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ“ от Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИРГ „Бургас – Камено”

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по процедура Мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“ от Стратегия на МИРГ „Бургас – Камено“.

 Mярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“ 02.04.2020 г. На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.  публикува…

Още информация ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по процедура Мярка 1.1 „Диверсификация и нови форми на доход“ от Стратегия на МИРГ „Бургас – Камено“.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по процедура Mярка 2.3 “Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ от Стратегия на МИРГ „Бургас – Камено“.

Mярка 2.3 “Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ 02.04.2020 г. На основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство…

Още информация ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по процедура Mярка 2.3 “Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“ от Стратегия на МИРГ „Бургас – Камено“.

Протокол от заседание на УС-25.03.2020

Във връзка с чл.17,ал.3 от "Правила за работа на УС на СНЦ МИРГ Бургас-Камено" и заповед РД-01-124/13.03.2020г. на Министерство на Здравеопазването прилагаме ПРОТОКОЛ 25/25.03.2020 от проведено неприсъствено заседание на УС.…

Още информация Протокол от заседание на УС-25.03.2020

Списък с одобрени оценители

Във връзка с приключила процедура по избор на външни експерт оценители, прилагаме и списък с одобрени кандидати. ЕКИП на МИРГ Бургас-Камено   zapoved 40-25.03.2020-odobrenie vanshni otseniteli  

Още информация Списък с одобрени оценители