МИРГ „БУРГАС-КАМЕНО“, ОСЪЩЕСТВИ УЧЕБНО ПОСЕЩЕНИЕ НА КОЛЕГИ ОТ МИРГ „ГРАН КАНАРИЯ“

В периода 10-11.05.2022 г. представители на МИРГ „Бургас-Камено“, взеха участие в посещение с цел обмен на опит с МИРГ „Гран Канария“, Испания. ВТОРНИК  10 МАЙ По време на първия ден…

Още информация МИРГ „БУРГАС-КАМЕНО“, ОСЪЩЕСТВИ УЧЕБНО ПОСЕЩЕНИЕ НА КОЛЕГИ ОТ МИРГ „ГРАН КАНАРИЯ“

Проведе се обществено обсъждане на ПМДРА 2021-2027 и Доклад за екологична оценка

На 09.03.2022г. се проведе онлайн Обществено обсъждане на Доклада за екологична оценка на проект на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027. В него взеха участие представители на Местните инициативни…

Още информация Проведе се обществено обсъждане на ПМДРА 2021-2027 и Доклад за екологична оценка

Обява за конкурс за допълване списъка с външни експерти-оценители

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА БУРГАС – КАМЕНО Във връзка с изпълнение на проект № BG14MFOP001-4.002-0009 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас - Камено“, финансиран…

Още информация Обява за конкурс за допълване списъка с външни експерти-оценители

СТАРТИРА ПРИЕМ по Мярка 2.2 Продуктивни инвестиции в аквакултури

Обява за открита процедура чрез подбор на проекти https://youtu.be/jNIVGWt0sL0Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите…

Още информация СТАРТИРА ПРИЕМ по Мярка 2.2 Продуктивни инвестиции в аквакултури

СТАРТИРА ПРИЕМ по Мярка 1.1 Диверсификация и нови форми на доход

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза…

Още информация СТАРТИРА ПРИЕМ по Мярка 1.1 Диверсификация и нови форми на доход

Искане за 15 млн. лева в бюджета за сектор Рибарство и аквакултури внася БГФИШ

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ иска държавна помощ в размер на 15 млн. лв. за целия сектор, включително рибилов, сладководна и морска аквакултура, преработка и търговия. Желанието…

Още информация Искане за 15 млн. лева в бюджета за сектор Рибарство и аквакултури внася БГФИШ

Покана до членовете на МИРГ Бургас-Камено

 На основание чл. 27 ал.3 от Устава на сдружението и във връзка с Решение №5 от заседание на УС-ПРОТОКОЛ № 39/03.02.2022г., Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна…

Още информация Покана до членовете на МИРГ Бургас-Камено

ВАЖНО: Схема за държавни помощи de minimis за подпомагане на рибопроизводителите

ВАЖНО за производителите на аквакултура за разработване и прилагане на схема за държавни помощи de minimis за подпомагане на рибопроизводителите:Всеки, който желае да получи помощ, може да попълни прикачената таблица и…

Още информация ВАЖНО: Схема за държавни помощи de minimis за подпомагане на рибопроизводителите

Проект „Опазване и популяризиране на самобитността на рибарско селище Ченгене скеле“

Основни дейности „Ченгене скеле“ е единственото автентично рибарско селище на българското Черноморие - място със своеобразен дух и характер, което все още пази рибарската традиция и впечатлява всеки посетител на…

Още информация Проект „Опазване и популяризиране на самобитността на рибарско селище Ченгене скеле“

Честит Никулден!

Честит Никулден ! Нека Св. Николай Чудотворец ви носи здраве, закриля лодката ви в бурното море на живота и мрежите ви винаги преливат от изобилие!  По случай празника сме ви…

Още информация Честит Никулден!