УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ „РИБЕН ФЕСТ БУРГАС 2022″-„УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ“

В периода 17-19.06.2022 г. се проведе "Рибен фест Бургас 2022", организиран от МИРГ Бургас-Камено в партньорство с община Бургас. Събитието се проведе в културно-туристически комплекс "Ченгене Скеле", официално бе открито…

Още информация УСПЕШНО ПРИКЛЮЧИ „РИБЕН ФЕСТ БУРГАС 2022″-„УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ“

Резюме от проведената в гр.Бургас работна среща на FAMENET и български МИРГ

На 16-17.06.2022 г. в хотел Аква, гр. Бургас се проведе първата работна среща за изграждане на капацитет, организирана от   FAMENET с български МИРГ-и, както и с представители на потенциални такива.Основни…

Още информация Резюме от проведената в гр.Бургас работна среща на FAMENET и български МИРГ

ПОКАНА за „РИБЕН ФЕСТ БУРГАС 2022“

МИРГ БУРГАС-КАМЕНО Ви кани на „РИБЕН ФЕСТ БУРГАС 2022“-„УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА МЕСТНИТЕ ОБЩНОСТИ“ с място на провеждане: "Курортно туристически комплекс Ченгене Скеле", Дати на провеждане: 17,18,19 Юни, 2022 Целта е…

Още информация ПОКАНА за „РИБЕН ФЕСТ БУРГАС 2022“

МИРГ „БУРГАС-КАМЕНО“, ОСЪЩЕСТВИ УЧЕБНО ПОСЕЩЕНИЕ НА КОЛЕГИ ОТ МИРГ „ГРАН КАНАРИЯ“

В периода 10-11.05.2022 г. представители на МИРГ „Бургас-Камено“, взеха участие в посещение с цел обмен на опит с МИРГ „Гран Канария“, Испания. ВТОРНИК  10 МАЙ По време на първия ден…

Още информация МИРГ „БУРГАС-КАМЕНО“, ОСЪЩЕСТВИ УЧЕБНО ПОСЕЩЕНИЕ НА КОЛЕГИ ОТ МИРГ „ГРАН КАНАРИЯ“

Проведе се обществено обсъждане на ПМДРА 2021-2027 и Доклад за екологична оценка

На 09.03.2022г. се проведе онлайн Обществено обсъждане на Доклада за екологична оценка на проект на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027. В него взеха участие представители на Местните инициативни…

Още информация Проведе се обществено обсъждане на ПМДРА 2021-2027 и Доклад за екологична оценка

Обява за конкурс за допълване списъка с външни експерти-оценители

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА БУРГАС – КАМЕНО Във връзка с изпълнение на проект № BG14MFOP001-4.002-0009 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас - Камено“, финансиран…

Още информация Обява за конкурс за допълване списъка с външни експерти-оценители

СТАРТИРА ПРИЕМ по Мярка 2.2 Продуктивни инвестиции в аквакултури

Обява за открита процедура чрез подбор на проекти https://youtu.be/jNIVGWt0sL0Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите…

Още информация СТАРТИРА ПРИЕМ по Мярка 2.2 Продуктивни инвестиции в аквакултури

СТАРТИРА ПРИЕМ по Мярка 1.1 Диверсификация и нови форми на доход

Дирекция „Морско дело и рибарство“ – Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г.  (ПМДР) кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза…

Още информация СТАРТИРА ПРИЕМ по Мярка 1.1 Диверсификация и нови форми на доход

Искане за 15 млн. лева в бюджета за сектор Рибарство и аквакултури внася БГФИШ

Асоциация на производителите на рибни продукти БГ ФИШ иска държавна помощ в размер на 15 млн. лв. за целия сектор, включително рибилов, сладководна и морска аквакултура, преработка и търговия. Желанието…

Още информация Искане за 15 млн. лева в бюджета за сектор Рибарство и аквакултури внася БГФИШ

Покана до членовете на МИРГ Бургас-Камено

 На основание чл. 27 ал.3 от Устава на сдружението и във връзка с Решение №5 от заседание на УС-ПРОТОКОЛ № 39/03.02.2022г., Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна…

Още информация Покана до членовете на МИРГ Бургас-Камено