Обществено обсъждане на проект на Индикативна годишна работна програма за 2023г. на МИРГ Бургас-Камено

ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2023г. НА МИРГ БУРГАС-КАМЕНО

Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено публикува проект на Индикативна годишна работна програма за 2023 г. за обществено обсъждане и коментари.Писмени възражения, предложения и коментари могат да се изпращат  на електронна поща pmdr@mzh.government.bg и на office@flag-burgas.org .