Среща между МИРГ, МИГ и УО от Румъния и България по подхода ВОМР

На 29 юни МИРГ Бургас-Камено и Община Бургас бяха домакини на работна среща за обмен на опит между МИРГ, МИГ и УО от България и Румъния.

Делегация на Министерството на земеделието и развитието на селските райони- Румъния и представители на местни инициативни групи участваха в двустранна среща между българските и румънските управляващи органи на двете страни като част от подхода ЛИДЕР/ ВОМР.

Делегацията включва и Богдан Алечу, заместник генерален директор на Генерална дирекция „Развитие на селските райони „- Управляващ орган за Националната програма за развитие на селските райони в Румъния, представители на МИГ „Напока Поролисум“, Василе Трипон, кмет на Калацеле, Дезмиреан Хоратиу от Унивеситетът по аграгни науки и ветеринарна медицина Напока, президентът на румунската федерация ЛИДЕР, председателят на Младежки селски парламент и други.

От страна на МЗХГ взеха участие Стефан Спасов, Началник на отдел ВОМР, проф. Светла Бъчварова и експерти от Дирекция „Развитие на селските райони“.

Проведената в Бургас среща се съсредоточи върху теми, свързани с възможностите за засилване на сътрудничеството между местните групи за действие (МИГ и МИРГ) в двете държави.

Румъния и България имат обща история заедно, както и културни и кулинарни традиции, които се преплитат, което създава предпоставки за подкрепа и развитие на съвместни дейности и проекти в рамките на подхода ВОМР.

Дискутирана тема бе организацията на двустранен международен форум по ВОМР, включващ конференция и изложение на производители от териториите на МИРГ и МИГ от България, Румъния и други страни от ЕС като Словения и Хърватия. Предвижда се той да се проведе в градовете Констанца и Бургас в началото на месец октомври като негови домакини в Бургас ще са община Бургас и МИРГ Бургас-Камено.