ЧЕНГЕНЕ СКЕЛЕ – БЪДЕЩЕТО НА ТРАДИЦИИТЕ

Първият изпълнен проект от СВОМР на МИРГ Бургас-Камено е на ДКН - БОРД - Сдружение с нестопанска цел

За целите на проекта е  изработен рекламно-исторически филм за залива Ченгене скеле и едноименното рибарско селище. Посредством известни лица от рибарско сдружение „Морски сговор“ и озвучаване на три езика филмът представя забележителната история на местността и уникалните нови форми на туризъм, които се развиват тук. 

Бяха изработени 1000 броя носители с филма, 2000 рекламни плаката и трейлър. Те са разпространени на територията на МИРГ „Бургас-Камено“ като част от дейностите по развитие и популяризиране на териториалната уникалност.

Проектът е финансиран по Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 чрез Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено. Общата стойност на БФП по проекта е 103 920.00 лв., от които 88332.00лв. са осигурени от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство, и 15 588.00лв национално съфинансиране

Дата на стартиране: 14.04.2020

Дата на приключване: 14.04.2021