Обществено обсъждане на проект на ИГРП за 2022г.

ПРОЕКТ НА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2022г. НА МИРГ БУРГАС-КАМЕНО

Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено публикува проект на Индикативна годишна работна програма за 2022 г. за обществено обсъждане и коментари.Писмени възражения, предложения и коментари могат да се изпращат до 17:00ч. на 20.09.2021 г., на електронна поща pmdr@mzh.government.bg и на office@flag-burgas.org .