ВАЖНО: Схема за държавни помощи de minimis за подпомагане на рибопроизводителите

ВАЖНО за производителите на аквакултура за разработване и прилагане на схема за държавни помощи de minimis за подпомагане на рибопроизводителите:
Всеки, който желае да получи помощ, може да попълни прикачената таблица и да я изпрати на нас на имейл office@flag-burgas.org или на ИАРА на имейл office@iara.government.bg
в срок до 31.01.2022г.
 
Целта е да се събере информация за разходите за фураж и Ел. Енергия и да се определи ставка за помощ de minimis за производителите на аквакултури за 2022г.