Проект „Опазване и популяризиране на самобитността на рибарско селище Ченгене скеле“

Основни дейности

„Ченгене скеле“ е единственото автентично рибарско селище на българското Черноморие – място със своеобразен дух и характер, което все още пази рибарската традиция и впечатлява всеки посетител на ул. Консервна (наименованието на улицата е вдъхновено от романа на Стайнбек). Тук е концентрирана  голяма част от дребномащабния риболов на територията на МИРГ Бургас-Камено.  В синхрон с целите на Стратегията на МИРГ, рибарската общност е изградила продуктивни връзки с местната власт и заедно стартират осъществяването на редица обществени дейности с цел да съхранение, подпомагане и развие местното материално и нематериално културно наследство в Ченгене скеле, свързано с рибарския занаят. Новоизграденият Културно-исторически комплекс Ченгене скеле разполага със зала за събития, музей на рибарството, малък амфитеатър, изградена е нова лодкостоянка за дребномащабен риболов, функционира корабче за предоставяне на туристически услуги, а скоро и ремонтна работилница за рибарски лодки. За посетителите има на разположение ресторант, предлагащ местни рибни специалитети, приготвени по стари рецепти, събрани от представителите на рибарското селище.

СВОМР на МИРГ Бургас-Камено цели запазването и популяризирането на традициите на местната рибарска общност. В тази връзка, община Бургас кандидатства по Стратегията ВОМР на МИРГ Бургас-Камено с проектно предложение  с наименование „Опазване и популяризиране на самобитността на рибарско селище „Ченгене скеле““.

Проектът адресира три основни аспекта на потребности на територията на МИРГ Бургас-Камено:

  • слабо развити алтернативни форми на туризъм
  • въвличане на местните рибари в предлаганите туристически продукти и услуги
  • сезонност на туризма.

Чрез предоставеното финансиране са изградени 3 малки дървени постройки и приемна, помещаващи постоянни изложби и интерактивни инсталации, представящи рибарския занаят, всяка от които на различна тема, чиято цел е да се постигнат многопластови преживявания. Местното рибарско сдружение участва активно в подготовката на съдържанието на експозиционната част. За автентично усещане на експозицията бяха събирани повече от 100 колекционерски артефакти, лични вещи, предмети, инструменти, архиви и други интересни вещи от местните рибари. Етнографската сбирка е разделена тематично на въвеждаща част в исторически и археологически план. Експозиционните къщички са с имената „Тайфа“ (термин, който се използва от поне 100 години по Черноморието за група рибари, които използват далян като форма на риболов), „Бурунтия“ (бурно море) и „Евксински понт“ (старогръцкото име за Черно море) и повеждат своите гости на едно пътешествие из историята на Черно море, рибарските обичаи и бит на морските вълци. Тук могат да се наблюдават демонстрации на плетене на мрежи, заплитане на въжета и морски възли, дегустация на традиционни храни и представяне на техните поверия и легенди. Дейностите по проекта включват още проучване на нематериалното културно наследство свързано с рибарството в Бургаския залив и разработване на план с мерки за неговото опазване, както и разработване на интерпретационни програми и подготовка на аниматори.

Днес Културно-туристически комплекс Ченгене скеле посреща малки и големи по суша и море (туристически кораб извършва превоз на туристи 2 пъти на ден от сряда до неделя от Морска гара-Бургас до Ченгене скеле), а местен рибар, нает за аниматор, запознава посетителите с историята на рибарското селище и рибарските занаяти. Всички гости могат да се докоснат до притегателната сила на морето, да разберат повече за традиционното плетене на мрежи и морските възли, тънкостите при риболова, както и да се насладят на прясна риба и миди, приготвени на място.

Резултат:

Чрез проекта се съхранява и популяризира материалното и нематериално културно и историческо наследство на рибарската територия на МИРГ; подобрява се туристическия имидж на региона чрез създаване на нова местна целогодишна туристическа дестинация свързана с рибарството с потенциал за преодоляване на сезонността на територията на МИРГ Бургас-Камено; повишават се знанията по отношение на традиционни рибарски занаяти; стимулира се опазването на околната среда и морското биоразнообразие. В рамките на проекта са открити 7 нови работни места.

Принос към Приоритет на СВОМР: Съхранение и развитие на местното културно, историческо и природно наследство

Обща стойност на проекта 324 866.72 BGN

БФП 324 866.72 BGN

ЕФМДР: 85% ; Национално съфинансиране: 15%

Дата на стартиране 14.04.2020

Освен това, с проекта „Опазване и популяризиране на самобитността на рибарско селище Ченгене скеле“, Община Бургас за първи път участва в Международните награди за жизнени общности (LivCom) и бе удостоена с почетен бронзов приз. Конкурсът е основан през 1997 г. Той е единствен в света, фокусиращ се върху международни най-добри практики по отношение управлението на местната околна среда. Целта на наградите LivCom е да се развиват и споделят вдъхновяващи проекти и примери, за да се подобрява качеството на живот чрез създаването на „жизнени общности“.