Честит Никулден!

Честит Никулден !

Нека Св. Николай Чудотворец ви носи здраве, закриля лодката ви в бурното море на живота и мрежите ви винаги преливат от изобилие!

 По случай празника сме ви приготвили видео, което представя рибарския занаят отблизо и цели популяризиране на рибарството и аквакултурите на територията на МИРГ Бургас-Камено.

Видеото е финансирано по проект №BG14MFOP001-4.002-0009 „Изпълнение на стратегия за водено от общностите местно развитие на МИРГ Бургас-Камено“ чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство по Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г. на Европейския съюз.