СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ БУРГАС-КАМЕНО Е КОРИГИРАНА

На 04.12.2018г. се проведе годишното общо събрание на членовете на МИРГ Бургас-Камено. Дневният ред включваше: 1. Промяна в Стратегията за ВОМР; 2. Приемане на бюджет за 2019 г.; 3. Освобождаване…

Още информация СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ БУРГАС-КАМЕНО Е КОРИГИРАНА

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИРГ БУРГАС-КАМЕНО

До членовете на СНЦ „Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено“   ПОКАНА за  Общо събрание Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено“ кани всички членове…

Още информация ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИРГ БУРГАС-КАМЕНО

ОДОБРЕНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2019 Г. НА МИРГ БУРГАС-КАМЕНО

  МИРГ Бургас-Камено Ви уведомява, че е одобрена Индикативната годишна работна програма за 2019 г. Мерките, по които могат да кандидатстват заинтересованите фирми и сдружения са следните: МЯРКА 1.1. “ДИВЕРСИФИКАЦИЯ…

Още информация ОДОБРЕНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2019 Г. НА МИРГ БУРГАС-КАМЕНО

МИРГ Бургас-Камено публикува Индикативна годишна работна програма за 2019г.

МИРГ Бургас-Камено публикува за обществено обсъждане Индикативна годишна работна програма /ИГРП/, която включва мерките, които се планира да бъдат отворени за прием през 2019г. Можете да изпращате Вашите мнения, коментари…

Още информация МИРГ Бургас-Камено публикува Индикативна годишна работна програма за 2019г.

МИРГ Бургас-Камено публикува Индикативна годишна работна програма за 2018г.

МИРГ Бургас-Камено публикува за обществено обсъждане Индикативна годишна работна програма /ИГРП/, която включва мерките, които се планира да бъдат отворени за прием през 2018г. Можете да изпращате Вашите мнения, коментари…

Още информация МИРГ Бургас-Камено публикува Индикативна годишна работна програма за 2018г.

МИРГ Бургас-Камено подписа споразумение за управление на стратегия за ВОМР

                    На 20 юли 2018 г.  Сдружение „Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено“  и  Управляващият орган на Програмата за морско дело…

Още информация МИРГ Бургас-Камено подписа споразумение за управление на стратегия за ВОМР

Световен ден на риболова – Честит празник на рибарите!

Днес е Световният ден на риболова. Чества се от 1985 г. по решение на Международната конференция по регулиране и развитие на риболова, проведена през юли 1984 година. Риболовът е лов на…

Още информация Световен ден на риболова – Честит празник на рибарите!

Служителите от агенцията по рибарство ще могат да арестуват

Служителите от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) получават полицейски правомощия   Това решиха депутатите с окончателното приемане на промени в Закона за рибарството и аквакултурите. Текстовете са внесени от Иван…

Още информация Служителите от агенцията по рибарство ще могат да арестуват

Среща на представителите на МИРГ в България и Европа

По време на Европейския морски ден, се проведе работна среща на представителите на МИРГ в България, Фарнет и МИРГ Браила /Румъния/. Представителите на местните инициативни рибарски групи бяха приветствани от г-н…

Още информация Среща на представителите на МИРГ в България и Европа