СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ БУРГАС-КАМЕНО Е КОРИГИРАНА

На 04.12.2018г. се проведе годишното общо събрание на членовете на МИРГ Бургас-Камено. Дневният ред включваше: 1. Промяна в Стратегията за ВОМР; 2. Приемане на бюджет за 2019 г.; 3. Освобождаване…

Още информация СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИРГ БУРГАС-КАМЕНО Е КОРИГИРАНА

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИРГ БУРГАС-КАМЕНО

До членовете на СНЦ „Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено“   ПОКАНА за  Общо събрание Управителният съвет на СНЦ „Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено“ кани всички членове…

Още информация ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИРГ БУРГАС-КАМЕНО

ОДОБРЕНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2019 Г. НА МИРГ БУРГАС-КАМЕНО

  МИРГ Бургас-Камено Ви уведомява, че е одобрена Индикативната годишна работна програма за 2019 г. Мерките, по които могат да кандидатстват заинтересованите фирми и сдружения са следните: МЯРКА 1.1. “ДИВЕРСИФИКАЦИЯ…

Още информация ОДОБРЕНА ИНДИКАТИВНА ГОДИШНА РАБОТНА ПРОГРАМА ЗА 2019 Г. НА МИРГ БУРГАС-КАМЕНО

МИРГ Бургас-Камено публикува Индикативна годишна работна програма за 2019г.

МИРГ Бургас-Камено публикува за обществено обсъждане Индикативна годишна работна програма /ИГРП/, която включва мерките, които се планира да бъдат отворени за прием през 2019г. Можете да изпращате Вашите мнения, коментари…

Още информация МИРГ Бургас-Камено публикува Индикативна годишна работна програма за 2019г.

МИРГ Бургас-Камено публикува Индикативна годишна работна програма за 2018г.

МИРГ Бургас-Камено публикува за обществено обсъждане Индикативна годишна работна програма /ИГРП/, която включва мерките, които се планира да бъдат отворени за прием през 2018г. Можете да изпращате Вашите мнения, коментари…

Още информация МИРГ Бургас-Камено публикува Индикативна годишна работна програма за 2018г.

МИРГ Бургас-Камено подписа споразумение за управление на стратегия за ВОМР

                    На 20 юли 2018 г.  Сдружение „Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено“  и  Управляващият орган на Програмата за морско дело…

Още информация МИРГ Бургас-Камено подписа споразумение за управление на стратегия за ВОМР

Световен ден на риболова – Честит празник на рибарите!

Днес е Световният ден на риболова. Чества се от 1985 г. по решение на Международната конференция по регулиране и развитие на риболова, проведена през юли 1984 година. Риболовът е лов на…

Още информация Световен ден на риболова – Честит празник на рибарите!

Служителите от агенцията по рибарство ще могат да арестуват

Служителите от Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) получават полицейски правомощия   Това решиха депутатите с окончателното приемане на промени в Закона за рибарството и аквакултурите. Текстовете са внесени от Иван…

Още информация Служителите от агенцията по рибарство ще могат да арестуват

Среща на представителите на МИРГ в България и Европа

По време на Европейския морски ден, се проведе работна среща на представителите на МИРГ в България, Фарнет и МИРГ Браила /Румъния/. Представителите на местните инициативни рибарски групи бяха приветствани от г-н…

Още информация Среща на представителите на МИРГ в България и Европа

Представяне на проект BLUACT на Община Пирея (Гърция)

Като съпътстващо събитие към програмата на Европейския морски ден, се проведе работна среща по проект BLUACT, финансиран по програма URBACT III. Партньори по проекта са Община Бургас, Община Пирея (Гърция) и Община Матузинюш…

Още информация Представяне на проект BLUACT на Община Пирея (Гърция)