Информационна среща в гр.Камено

Информационна среща в гр.Камено

На 31.07.2019 г. екипът на МИРГ Бургас-Камено се срещна с представители на местния бизнес в гр.Камено. Представени бяха условията за кандидатстване по мярка № BG14MFOP001- 4.005 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ Бургас – Камено”. Разяснено бе какви дейности ще бъдат финансирани и какви разходи могат да се включват в проектните предложения.