МИРГ Бургас-Камено взе участие в информационна среща на ПМДР, относно мярка 6.3

МИРГ Бургас-Камено взе участие в информационна среща на ПМДР, относно мярка 6.3

На 31.07.2019г. в Областна управа Бургас се проведе информационна среща по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г. Участниците в срещата бяха приветствани от г-н Вълчо Чолаков, Областен управител и проф. Севдалина Турманова, Заместник-областен управител. Г-н Стоян Котов, Директор на Дирекция „Морско дело и раборство“ в МЗХГ представи възможностите за финансиране по мярка 6.3 „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда“, която предстои да бъде отворена за кандидатстване.

На събитието присъстваха представители на Община Бургас, академичните среди и неправителствени организации.