Кметът на Община Бургас даде старт на информационната кампания на МИРГ Бургас-Камено

Кметът на Община Бургас даде старт на информационната кампания на МИРГ Бургас-Камено

На 25.07.2019г. в залата на Община Бургас се проведе пресконференция по повод отворената за кандидатстване мярка № BG14MFOP001- 4.005 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ Бургас-Камено” и с това бе даден старт на информационната кампания на сдружението за популяризиране на процедурата. Събитието бе открито от Димитър Николов, кмет на Община Бургас. Той представи извървяният път и положените усилия през придходния програмен период, до разкриването на възможност Бургас да може да кандидатства по Програмата за морско дело и рибарство за създаване на Местна инициативна рибарска група.

В пресконференцията взеха участие още Руска Бояджиева – зам. кмет по европейски политики и околна среда, Панайот Жечков – Председател на УС на МИРГ Бургас-Камено, журналисти, представители на местния бизнес и НПО.

Параметрите по първата отворена за кандидатстване мярка № BG14MFOP001- 4.005 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури в МИРГ Бургас-Камено” представи Кремена Чиликова – Изпълнителен директор на сдружението. Тя отговори на задедените от журналистите въпроси, относно условията за кандидатстване по процедурата.