Покана за пресконференция

Покана за пресконференция

Община Бургас и Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено Ви канят на пресконференция, във връзка с обявената процедура за подбор на проектни предложения № BG14MFOP001-4.005 „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури”. Събитието ще се проведе на 25.07.2019г. /четвъртък/ от 11 ч. в залата на Община Бургас.