МИРГ Бургас-Камено взе участие в конгрес, организиран по проект „Стратегия за нулеви отпадъци за добро състояние на околната среда“

МИРГ Бургас-Камено взе участие в конгрес, организиран по проект „Стратегия за нулеви отпадъци за добро състояние на околната среда“

На 14 и 15 май 2019 г. в Изложбен център „Флора“ гр.Бургас се състояха първият конгрес и семинар по проект ZEWSGES „Стратегия за нулеви отпадъци за добро състояние на околната среда – BSB257“, финансиран по Първата покана на Съвместна оперативна програма „Черноморски басейн 2014 – 2020“. Събитията бяха организирани от Съвета за развитие на туризма в Община Несебър, който е един от партньорите по проекта. Участие взеха и партньорите от  Украйна, Грузия и Турция.

Приветствие към участниците в конгреса бяха отправени от г-жа Ивелина Василева /народен представител/ и проф. д-р Севдалина Турманова /заместник областен управител на Бургаска област и регионален представител на Българска академия на науките за Бургас и областта/.

По време на конгреса бяха представени дейностите по проект ZEWSGES в отделните региони, които са включени. Участниците бяха запознати със Стратегическия план за научни изследвания и иновации в Черно море, както и с приноса на по-младото поколение за устойчивостта на проекта в дългосрочен план.

Проф. д-р Турманова представи „Местни партньорства за изграждане на Черноморски център за син растеж и иновации“ – добри практики в опазването на морската околна среда в Бургаска област и проекта Синя лаборатория.

На вторият ден от събитията участниците бяха запознати с Образователната програма Екосистеми, като партньорите по пректа представиха тяхното виждане за нейното приложение в техните региони.