МИРГ Бургас-Камено представи своята дейност пред група съветници от Общински съвет Бургас

МИРГ Бургас-Камено представи своята дейност пред група съветници от Общински съвет Бургас

На 13.05.2019 г. екипът на Местна инициативна рибарска група Бургас-Камено представи дейностите, които извършва пред група общински съветници. Присъстващите бяха запознати с мерките, които ще бъдат открити за кандидатстване през 2019 г. Специален акцент бе поставен на предстоящите мерки за кандидатстване:

  • Мярка 5.4 „Преработване на продукти от риболов и аквакултури в МИРГ Бургас-Камено“;
  • Мярка 508-1 „Развитие и популяризиране идентичността на територията на МИРГ“.

Обсъдени бяха възможностите за кандидатстване на Община Бургас и местните рибарски сдружения с проектни предложения.