Удължаване на първоначалния срок за събиране на оферти по обществена поръчка с предмет „Доставка на автомобил за нуждите наМестна инициативна рибарска група Бургас – Камено

Удължаване на първоначалния срок за събиране на оферти по обществена поръчка с предмет „Доставка на автомобил за нуждите на Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено“

На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, срокът за събиране на оферти по обществена поръчки с предмет „Доставка на автомобил за нуждите на Местна инициативна рибарска група Бургас – Камено“ се удължава  до 17.30 часа на 17 май 2019 г.

Отварянето на получените оферти ще се извърши в 14.00 часа на 20 май 2019 г. в офиса на МИРГ Бургас – Камено, гр. Бургас, кв. Меден Рудник, сграда на ЦАО Възраждане.