Участие на МИРГ Бургас-Камено в кръгла маса по проект „Градове в действие към син растеж“ /BluAct/

Участие на МИРГ Бургас-Камено в кръгла маса по проект „Градове в действие към син растеж“ /BluAct/

На 07.06.2019 г. се проведе кръгла маса, на която се презентира и обсъди проект на Община Бургас „Градове в действие към син растеж“ /BluAct/,финансиран по програма URBACT III. Събитието е част от програмата на Юбилейна международна научна конференция „Съвременни управленски практики Х Свързаност и регионално партньорство“, организирана от Бургаски свободен университет.

Основната цел на проекта е генериране на иновативни бизнес идеи в традиционни местни дейности, свързани със „синята“ икономика, както и насърчаване на млади предприемачи да развият и реализират своите иновативни концепции в морския сектор.

На кръглата маса присъстваха представители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на образованието и науката, Областна администрация Бургас, МИРГ Бургас-Камено и други.