Работна среща в кв.Крайморие

Работна среща в кв.Крайморие

На 11.10.2017 г. в кв. Крайморие се проведе работна среща, свързана с консултиране за подготовка на стратегията за местно развитие на МИРГ Бургас – Камено. На събитието присъстваха представители на стопанския, публичния и гражданския сектор. Представени бяха избираемите мерки, които могат да се включат в Стратегията за ВОМР.