Информационна среща с жителите на Ж.К. „Меден рудник“

Информационна среща с жителите на Ж.К. „Меден рудник“

На 12.10.2017 г. в ж.к. „Меден рудник“ се проведе информационна среща, на която бе консултирана местната общност във връзка с създаването на МИРГ Бургас – Камено. Представени бяха мерките, които могат да се включат в стратегията за местно развитие, както и обособената територия на рибарския район. На събитието присъстваха представители на бизнеса и жители на комплекса.