Обучение на местни лидери

Обучение на местни лидери

На 13 и 14 октомври 2017 г. в кв. Крайморие се проведе обучение на местни лидери по проект „Създаване на местна инициативна рибарска група /МИРГ/ на територията на Община Бургас и Община Камено“. В него взеха участие представители на рибарския сектор, неправителствени организации, рибовъдни и рибопреработвателни фирми и на общините Бургас и Камено.

 

 

 

 

 

 

 

По време на обучението бяха обсъдени кои мерки ще се включат и с какъв бюджет в Стратегията за местно развитие.